Kviečiame II–IV kursų studentus, aktyviai dalyvaujančius mokslo ir (ar) meno taikomojoje veikloje, įsitraukiančius į savanoriškas veiklas, atstovaujančius kolegiją išorės organizacijose ir prisidedančius prie kitų veiklų, kurios padeda siekti Kauno kolegijos strateginių tikslų, iki spalio 30 d. teikti paraiškas Kauno kolegijos direktoriaus vardo stipendijoms gauti.

Stipendijos bus skirtos 6 Kauno kolegijos studentams.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai, atitinkantys visas šias sąlygas:

  1. kandidatas yra kolegijos nuolatinių arba ištęstinių studijų studentas;
  2. išklausytų studijų dalykų / modulių svertinis vidurkis per visą studijų laikotarpį yra ne mažesnis kaip 8 balai;
  3. kandidatas yra antro ar aukštesnio kurso studentas;
  4. kandidatas yra skaitęs pranešimus mokslinėse konferencijose / eksponavęs savo meno darbus parodose ir (arba) yra mokslinių publikacijų / meno darbų autorius / bendraautorius;
  5. kandidatas nėra siejamas su kolegija darbiniais santykiais.

Paraišką pildo į stipendiją pretenduojantis studentas.

Asmens duomenys tvarkomi pagal Asmens duomenų tvarkymo Kauno kolegijoje tvarkos aprašą, kurį galite rasti čia.

Kilus klausimų, susisiekite el. p. parama@go.kauko.lt arba tel. + 370 679 35 459.