Kviečiame II–IV kursų studentus, aktyviai dalyvaujančius mokslo ir (ar) meno taikomojoje veikloje, įsitraukiančius į savanoriškas veiklas, atstovaujančius kolegijai išorės organizacijose ir prisidedančius prie kitų veiklų, kurios padeda siekti Kauno kolegijos strateginių tikslų, iki balandžio 15 d. teikti paraiškas Kauno kolegijos direktoriaus vardo stipendijoms (toliau – stipendija) gauti.

Stipendijos bus skirtos 6 Kauno kolegijos studentams.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai, atitinkantys visas šias sąlygas:

1.   kandidatas yra Kauno kolegijos nuolatinių arba ištęstinių studijų studentas;
2.   išklausytų studijų dalykų / modulių svertinis vidurkis per visą studijų laikotarpį yra ne mažesnis kaip 8 balai;
3.   kandidatas yra antro ar aukštesnio kurso studentas;
4.   kandidatui anksčiau nebuvo skirta ši stipendija;
5.   kandidatas yra mokslinių publikacijų / meno darbų autorius / bendraautorius ir (arba) yra skaitęs pranešimus mokslinėse konferencijose / eksponavęs savo meno darbus parodose ir (arba) renginiuose;
6.   kandidatas nėra siejamas su kolegija darbiniais santykiais.

Paraišką pildo į stipendiją pretenduojantis studentas.

Asmens duomenys tvarkomi pagal Asmens duomenų tvarkymo Kauno kolegijoje tvarkos aprašą, kurį galite rasti čia.

Kilus klausimų, susisiekite el. p. parama@go.kauko.lt arba tel. + 370 679 35 459.