Praėjusią savaitę Kauno kolegijos darbuotojams organizuotas seminaras–diskusija akademinio sąžiningumo tema, kuriame skaitė pranešimus ir patirtimi dalinosi Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovės.

Siekiant atskleisti akademinės etikos studijų procese ir mokslinėje veikloje svarbą, kontrolierė dr. Loreta Tauginienė skaitė pranešimą „Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas“. Pranešimo metu dr. L. Tauginienė pristatė Tarnybos atliktų tyrimų rezultatus bei aptarė Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires, kuriomis siekiama mokslo ir studijų institucijoms padėti įvertinti atitiktį mokslinių tyrimų etikai.

Apie studentų grupinius darbus kaip neatsiejamą ugdymo proceso dalį pasakojo vyriausioji specialistė Kamilė Kapočiūtė, pristačiusi „Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gaires“. Atstovė išskyrė galimus grupių vertinimo metodus bei komunikacijos svarbą studentams pristatant grupinio darbo vertinimo metodus.

Siekiant padėti mokslo ir studijų institucijoms, ypač dėstytojams, užkirsti kelią akademinės etikos pažeidimams, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba yra parengusi Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gaires. Vyriausioji analitikė dr. Eglė Ozolinčiūtė seminaro metu pristatė gaires bei tyrimus, susijusius su nuotoliniu darbu ar studijomis, akcentuodama interaktyvumo svarbą nuotolinėse studijose.

Po pristatymų vyko diskusija dalyviams aktualiais klausimais, kurios metu akademinės bendruomenės atstovai aktyviai dalijosi savo dėstymo ir egzaminavimo patirtimis, pasakojo apie pastebėto nesąžiningo studentų elgesio būdus. Susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie tai, kaip techniškai užtikrinti kiek įmanoma sąžiningesnį studijavimą ir atsiskaitymą egzaminų metu.