Lapkričio 8 d. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas) bus atidaryta Dizaino katedros studentų darbų paroda „Judėk kartu dizaino ritmu“, skirta Dizaino studijų programos 20-ies metų jubiliejui pažymėti.

Ekspozicijoje pristatomi paskutiniųjų metų geriausi Dizaino studijų programos baigiamieji darbai sukurti Interjero dizaino, Grafinio dizaino, Reklamos dizaino ir Baldų dizaino specializacijų absolventų. Parodoje pateikiama  daugiau nei 30 geriausių darbų.

Parodoje atsiskleidžia, kokius gebėjimus įgyja studentai per tris studijų metus: darbuose galima matyti, kaip kūrybiškai jie analizuoja įvairias dizaino temas, parengia jų pristatymus, taiko naujausias technologijas projektų vizualizacijose ir kt. Daugumai eksponuojamų kūrinių yra suteikti Baigiamųjų darbų valstybės kvalifikacinės komisijos atžymėjimai. Taip pat yra darbų, gavusių Justino Vienožinskio menų fakulteto vardines stipendijas.

Ekspozicijoje galima įžvelgti, jog didelis dėmesys yra skiriamas technologijų studijoms ir praktiniam darbų pritaikymui. Tai pasiekti padeda programoje dirbantys profesionalūs dėstytojai. Dalis baigiamųjų darbų – įgyvendinti praktikoje ir atlikti pagal realius užsakymus. Studijų programa visada palaikė glaudžius ryšius su socialiniais partneriais.

Dizaino programos dėstytojai ir studentai rengia ir dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose, parodose. Tobulinant dizaino studijų programą paskutiniais metais didelis dėmesys yra skiriamas studentų kūrybiškumui lavinti. Papildomai įvesta dalykų, kurie skatintų studentų kūrybinį mąstymą.

Pirmoji programa, susijusi su dizaino studijomis, Justino Vienožinskio menų fakultete (tuometinėje Kauno meno aukštesniojoje mokykloje) buvo įkurta 1997 metais ir pavadinta Praktiniu dizainu. Buvo svarstoma, kokį pavadinimą suteikti naujai kuriamai dizaino krypties studijų programai, kad ji būtų išskirtinė ir atitiktų aukštesniųjų studijų lygį. Šis pavadinimas apibrėžė studijų programos kryptį, kuri buvo orientuota į universalaus dizaino specialisto parengimą, o jos tikslas – išmokyti  pagrindinių dizaino objektų projektavimo principų ir paskatinti įgyti praktinius įgūdžius, juos įgyvendinant.

2001 metais, įkūrus Kauno kolegiją ir pradėjus vykdyti kolegijines studijas, buvo patvirtinta Dizaino studijų programa, kuri buvo sukurta į vieną programą sujungus Praktinį dizainą ir Apipavidalinimą. Atsirado galimybė programoje įvesti specializacijas, kurių buvo parengtos 9:  Baldų dizainas, Keramikos dizainas, Stiklo dizainas, Odos gaminių dizainas, Tekstilės dizainas, Grafinis dizainas, Pakuočių dizainas, Reklama ir Interjero dizainas. Per visą Dizaino studijų programos gyvavimo laikotarpį, daugiausiai stojančiųjų dėmesio sulaukdavo Interjero dizaino, Grafinio dizaino, Reklamos dizaino ir Baldų dizaino specializacijos. Ilgus metus buvo vykdoma Reklamos dizaino specializacija, kuri vėliau integravosi į Grafinį dizainą. Iš kitų universitetinių ir neuniversitetinių aukštojo mokslo dizaino studijų programų, Dizaino programa išsiskiria tuo, jog jos struktūros pagrindą sudaro bendras dizaino studijų propedeutikos kursas, kuris sukuria pagrindus visuotiniam dizaino kūrybos principų suvokimui.

Už Dizaino studijų programos parodos parengimą dėkojame dėstytojams Alvydui Jonaičiui, Gerūtai Sprindytei, Algirdui Kupčikui, Dovilei Vilkienei, Juozui Dunduliui, Gražinai Šutienei, Kęstui Vaikšnorui, Sigutei Bronickienei. Taip pat dėkojame Dizaino katedros grupės DZ6 Grafinio dizaino antro kurso studentams už sukurtą parodos šūkį ir plakatą bei DZ7 I kurso studentams, padėjusiems eksponuoti parodą.

Dizaino katedros vedėja lekt. Gintarė Jarašienė

Parodos atidarymas menų fakulteto bendruomenei įvyks lapkričio 8 d. 11.30 val.

Viešas parodos pristatymas ir aptarimas vyks lapkričio 30 d. konferencijos „Menas, dizainas ir meninis ugdymas“ metu (laikas bus paskelbtas vėliau).

Paroda veikia: 2017 11 08  – 2017 12 01