Parama miesto paveldui

Parama-Paveldui

Kauno kolegija, vadovaudamasi institucijos vertybėmis ir realizuodama  organizacijos strategijoje užsibrėžtus siekinius  įgyvendinti darnaus vystymosi nuostatas veikloje,  kviečia  miesto, regiono ir šalies visuomenę prisidėti prie iniciatyvų tausojant esamas aplinkas ir išsaugant reikšmingą miestui, visuomenei, kultūrai paveldą.

Šiuo metu Kauno kolegija kviečia prisidėti prie iniciatyvų puoselėti Pelėdų kalną ir Medicinos fakulteto parką.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas