Kodėl verta studijuoti Kauno kolegijoje?

 1. Platus studijų programų spektras

  Stojantieji turi galimybę pasirinkti iš beveik 50 realizuojamų įvairaus profilio studijų programų.

 2. Teorija ir praktika

  Gilinti žinias studentai gali ne tik paskaitose ar savarankiškai studijuodami bibliotekose, tačiau ir dalyvaudami studentų mokslinių draugijų veikloje bei įvairiuose konkursuose. Studentų praktika vyksta tiek kolegijoje, tiek ir už jos ribų – įvairiose verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, mokyklose ir kt.

 3. Draugiška aplinka

  Kauno kolegijos sėkmės formulė – partnerystė tarp studento, dėstytojo ir darbdavio kruopščiai rengiant savo srities specialistus. Kauno kolegijoje gerbiama studentų nuomonė – studentų deleguoti atstovai aktyviai dalyvauja savivaldos veikloje.

 4. Galimybė dalinai studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje

  Kauno kolegija bendradarbiauja su daugiau nei 130 aukštojo mokslo institucijų net iš 33 pasaulio šalių. Studentai turi galimybę išvykti studijuoti ar atlikti dalį praktikos į Airiją, Austriją, Belgiją, Bulgariją, Čekiją, Daniją, Estiją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Kiprą, Latviją, Lenkiją, Norvegiją, Olandiją, Portugaliją, Prancūziją, Rumuniją, Slovėniją, Švediją, Didžiąją Britaniją, Vengriją, Slovakiją, Suomiją, Turkiją, Vokietiją ir kt.

 5. Aktyvus bendradarbiavimas su darbdaviais

  Kauno kolegijos bendruomenė palaiko ryšius su kitomis šalies švietimo bei mokslo institucijomis, įstaigomis, asocijuotomis verslo struktūromis. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vyksta atsižvelgiant į studijų tikslus, darbo rinkos poreikius ir regiono plėtros strategiją.

 6. Nuolat atnaujinama studijų aplinka

  Gerinant studentų sąlygas kolegijoje atnaujinamos auditorijos, dirbtuvės, laboratorijos, bendrabučiai. Pasitelkus Europos Sąjungos struktūrinių fondų gautas lėšas, atliktos kai kurių fakultetų pastatų renovacijos, įkurtas modernus studijų centras.

 7. Šiuolaikiški žinių perteikimo metodai

  Priklausomai nuo pasirinktos specialybės, paskaitų medžiaga pateikiama elektroninėje erdvėje, organizuojamos komandinės užduotys, vaidybinių situacijų analizė, savarankiški tyrimai, edukaciniai interneto žaidimai, profesiniai konkursai, projektų pristatymai. Kauno kolegijos studentai kartu su kolegomis iš užsienio aukštųjų mokyklų dalyvauja intensyvaus mokymo programose, kuriose projektus kuria tarptautinės komandos.

 8. Orientacija į kokybę

  Kauno kolegijoje siekiama suderinti studentų, dėstytojų, darbdavių požiūrius bei lūkesčius ir nukreipti institucijos veiklą kokybės gerinimo linkme. Suvienyti pastangas siekiant rezultato padeda Kauno kolegijoje įdiegta kokybės valdymo sistema.

 9. Studijų tęstinumas

  Šiandien Lietuvos universitetai mielai siūlo kolegijos studentams lanksčias galimybes stoti į papildomąsias studijas, po kurių galima tęsti studijas to universiteto magistratūros studijų programose. Kauno kolegija turi pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Šiaulių universitetu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis.

 10. Lyderystės siekis

  Sėkmė priklauso nuo stojančiojo noro, motyvacijos ir užsibrėžtų tikslų. Štai kodėl Kauno kolegijoje stengiamasi rūpintis ne tik žiniomis – čia siekiama sudaryti sąlygas ir kurti tokią aplinką studentams, kurioje formuotųsi laisva, aktyvi, kritiškai mąstanti ir lyderiaujanti karta.

Naudingos nuorodos