Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studijuodami būsimieji buhalteriai mokosi  tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal LR įstatymus; nacionalinius ir tarptautinius apskaitos, verslo standartus; įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais ir kontroliuoti jų teisėtumą; apskaityti ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus, ūkinės veiklos procesus ir rezultatus; rengti biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą; analizuoti ir vertinti finansinės veiklos rezultatus; sudaryti finansinę, mokestinę, statistinę atskaitomybę; parengti deklaracijas ir pateikti jas Valstybinei mokesčių inspekcijai, „SoDrai“, Vį „Registrų centras“; planuoti ekonominių, materialinių išteklių poreikius; dirbti kompiuterinėmis apskaitos programomis; atstovauti organizacijos interesus audito metu; bendrauti su užsienio ir šalies partneriais.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai išnaudoja galimybes išvykti dalinėms studijoms ar praktikai į Suomiją arba Portugaliją.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti buhalteriais apskaitininkais įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti:  Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete, Šiaulių universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Apskaita

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Įprastai buhalteriai vykdo įmonės finansinių lėšų buhalterinę apskaitą ir kontrolę, renka pirminius dokumentus, juos apdoroja, atlieka buhalterinius įrašus, teikia ataskaitas atitinkamoms institucijoms, kontroliuoja materialines įmonės vertybes.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
4
Žmogus ir aplinka
3
Informacinės technologijos
4
Profesinė komunikacija
5
Teisės pagrindai
4
Mikro ekonomika ir makro ekonomika
6
Apskaitos pagrindai
4
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
4
Taikomoji matematika
6
Finansų pagrindai
5
Ekonominė statistika
4
Finansinė apskaita 1
5
Verslo etika / Dokumentų valdymas
3
Apskaitos pagrindų praktika
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Finansinė apskaita 1
5
Vadyba
3
Įmonės ekonomika
3
Mokesčiai
6
Apskaita viešajame sektoriuje / Bankininkystės pagrindai
5
Tarptautiniai apskaitos standartai/ Draudimas
5
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Įmonės veiklos analizė
3
Finansinė analizė, kursinis darbas
6
Auditas
5
Apskaitos taikomosios programos
6
Darnus organizacijos valdymas
3
Finansinė apskaita 2, kursinis darbas
4
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Finansinė apskaita 2, kursinis darbas
4
Įmonės finansų valdymas
5
Valdymo apskaita
4
Finansų rinkos ir institucijos / Viešieji pirkimai
3
Finansiniai skaičiavimai / Tarptautiniai finansai
5
Verslo organizavimo ir apskaitos praktika
6
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
21
Baigiamasis darbas
9

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą;
 • kontroliuoti ūkinių procesų apskaitą;
 • analizuoti ūkio subjektų finansinės ir ūkinės veiklos rezultatus.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Buhalterinė apskaita
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35