Kauno kolegija – daugiaprofilinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus.

Institucijoje vadovaujamasi teorinių žinių ir praktinių įgūdžių derme, absolventų įgytą kvalifikaciją žymi profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijų programos yra sudarytos taip, kad besimokantieji per studijų laikotarpį įgytų tvirtas teorines žinias ir maksimaliai išlavintų praktinius įgūdžius. Praktinis rengimas sudaro mažiausiai trečdalį studijų programos apimties.

Kauno kolegija orientuojasi į šiuolaikiškų studijų siekinį, todėl vadovaujamasi aktyvaus mokymo(si) nuostatomis. Dėstytojai, siekdami kuo suprantamiau perteikti žinias ir atsižvelgdami į besikeičiančius studentų mokymosi įpročius bei technologinius pasiekimus, paskaitose naudoja interaktyvius žinių perteikimo metodus.

Kauno kolegijoje eilę metų įdiegta ir plėtojama kokybės valdymo sistema, susiejanti vidinę kokybės analizę su išorės ekspertų išvadomis apie dėstymo kokybę, studijų programos mokymosi bazių modernumą, absolventų ir darbdavių atsiliepimus.

Studijos ir studentai
Studijų programos
52
Visi studentai
6855
Pirmakursiai
2200
Studentai / studentės
60 / 40
Valstybės finansuojami / nefinansuojami studentai
70 / 30
Personalas
Dėstytojų skaičius
604
Kokybė
Institucijos akreditacijos laikotarpis (metais)
6 (maksimalus)
Infrastruktūra
Akademinių pastatų skaičius
12
Dirbtuvės, laboratorijos
70
Spaudinių bibliotekoje skaičius (pavadinimai)
127 000
Bendrabučių skaičius
4

Informacija atnaujinta: 2017-11-07

Skelbimai