Kauno kolegijoje, kurioje studijuoja įvairių studijų programų studentai, paskaitos vyksta pagal nustatytą tvarkaraštį.

Studijų procesas organizuojamas vadovaujantis normomis, kurias apibrėžia Kauno kolegijos dokumentai, susiję su studijomis. Paskaitų trukmė, lankomumas, studijų organizavimas, vertinimo sistema, rotacija – šie dalykai svarbūs kiekvienam studentui, ieškančiam atsakymų.

Bene pusė kolegijos studentų atvyksta studijuoti iš kitų miestų ir šalių, todėl jiems kyla apgyvendinimo galimybių klausimas, studentams aktualu gauti tikslią finansinę informaciją apie įmokas, rekvizitus stipendijas ir kt.

Kolegijos studentams sudaromos plačios informacijos išteklių naudojimostudijų ir praktikų užsienyjelaisvalaikio, sporto ir kitų aktualių paslaugų galimybės.