Reabilitacijos katedra

Reabilitacijos katedra buvo įkurta 1998 m. Šiuo metu katedroje dirba keturi biomedicinos mokslo daktarai ir keturi tos pačios srities doktorantai, viso apie 30 dėstytojų. Didžioji studijų personalo dalis yra praktikuojantys ergoterapijos ir kineziterapijos sričių specialistai bei gydytojai.

Katedroje yra realizuojamos dvi profesinį bakalauro laipsnį suteikiančios studijų programos – Ergoterapija ir Kineziterapija. Be studijų programų katedroje taip pat yra organizuojami ir masažo kursai, skirti medicinos krypties išsilavinimą turintiems specialistams.

Reabilitacijos katedros dėstytojai yra aktyvūs Lietuvos ir Europos organizacijų, tarp jų Lietuvos kineziterapeutų draugijos, Funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacijos, Lietuvos ergoterapeutų draugijos bei šios draugijos tarybos, Lietuvos vaiko negalės akademijos, Lietuvos apiterapijos asociacijos, Gydytojų sąjungos, Lietuvos reabilitologų draugijos, Lietuvos morfologų draugijos, ENPHE, IPNFA ir kitų pasaulyje pripažįstamų specializuotų mokymo kursų, sertifikuoti dalyviai ir nariai, aktyviai dirbantys Lietuvoje ir užsienyje.

Katedros darbuotojai taip pat yra SKVC (Studijų kokybės vertinimo centro) ekspertai, Kauno rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos nariai bei mokslinio žurnalo „Reabilitacijos mokslai“ leidybos grupės nariai. Tradicija yra tapęs katedros dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis, tarp jų Trečio amžiaus universitetu ir Parkinsono bei Žmonių sergančių artritu draugija, kartu organizuojant įvairius sveikatinimo renginius, profesines šventes ir sporto užsiėmimus.

Be minėtų draugijų ir asociacijų Reabilitacijos katedra nuosekliai bendradarbiauja ir su Tartu kolegijos (Estija), Savonia (Suomija) ir Lodzės (Lenkija) universitetų kolegomis mokslo tiriamojoje veikloje, organizuoja mokslines praktines konferencijas.