Medicinos fakulteto raidos istorija

 

  1920 m. profesorius Pranas Mažylis Kaune įsteigė trumpalaikius akušerių ir 2 -jų mėnesių trukmės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursus. 1920 m. gruodžio 11 d. buvo išleista pirmoji  25 akušerių laida.

1932 m. įsteigtos Gailestingųjų seserų ir Valstybinė akušerių mokyklos. Iki 1940 m. parengta 765 akušerės, o per 1920 -1941 m. laikotarpį – 630 gailestingųjų seserų.

1941 m. įkurta Kauno medicinos seserų mokykla.

1946 m. -1951 m. įsteigtos Respublikinė felčerių akušerių ir Medicinos seserų mokyklos,  prie kurių  veikė Felčerių – laborantų, Farmacininkų ir Dantų technikų mokyklos,  rengiančios sanitarijos felčerius, rentgeno technikus, provizoriaus padėjėjus, dantų technikus.

1958 m. apjungus visas minėtas mokyklas, įkurta   Respublikinė Kauno Medicinos mokykla. 1958 – 1962 m. Respublikinėje Kauno Medicinos mokykloje veikė dieninis, vakarinis, neakivaizdinis skyriai. Buvo rengiami: akušerės, medicinos seserys, sanitarijos felčeriai, rentgeno technikai, provizoriaus padėjėjai, dantų technikai, felčeriai laborantai.

1971 m. Respublikinei Kauno Medicinos mokyklai suteiktas Prano Mažylio vardas, įamžinant jo nuopelnus rengiant medicinos darbuotojus. Studijos vyko senamiestyje, Papilio 9 (centriniai rūmai) ir Muitinės 15  ( II- ieji rūmai). 1990 m. Kauno P. Mažylio medicinos mokyklai pradėjo vadovauti dabartinis Medicinos fakulteto dekanas gydytojas Julius Dovydaitis.

1991 m. – Kauno P. Mažylio medicinos mokykla pervadinta Kauno aukštesniąja medicinos mokykla.

1994 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas ( K. Petrausko gatvėje Nr. 15), pagerėjo mokymo patalpos, įkurta moderniausia Lietuvoje dantų technologijos laboratorija.

2001-09-01 mokykla integruota į Kauno kolegijos sudėtį ir pavadinta   Medicinos ir Socialinių mokslų studijų centru.

2007-09-24  Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu  mokyklai suteiktas Sveikatos priežiūros fakulteto pavadinimas.

Nuo 2012-12-13 Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu Kauno kolegijos Medicinos fakultetą.

 

Šiuo metu fakultete realizuojama 13 studijų programų, o per 100 m. parengta virš 35000 sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų.

 

Vadovai

Pirmasis mokyklos vadovas – akademikas,  gydytojas akušeris-ginekologas Pranas Mažylis gimė 1885 m. sausio 24 d. Šileikiškio (Kupiškio raj.) kaime.

1914 m. baigė Krokuvos universitetą. 1922 m. Kaune įkūrė akušerių mokyklą, Vytauto Didžiojo universitete – akušerijos ir ginekologijos katedrą.  Profesorius (1930), Lietuvos mokslų akademijos akademikas (1946). Paskelbė per 100 mokslo darbų patologinės akušerijos ir ginekologijos klausimais. Akademikas Pranas Mažylis  mirė 1966  m. vasario 28 d. Kaune.

Matilda Zubrienė (1932  – 1944)  vadovavo Kauno medicinos seserų mokyklai, įsteigtai perorganizavus  gailestingųjų seserų kursus.  Ji buvo Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės Moterų skyriaus vedėja, vėliau Kauno pirmųjų gimdymo namų vyriausioji gydytoja.

Vėliau mokyklos vadovais buvo Leonas Ryškus (1944   – 1962), Algirdas Kvilius (1962   – 1976), provizorė Elvyra Tamašauskienė (1976   – 1990).

1990 m. P. Mažylio medicinos mokyklai pradėjo vadovauti  gydytojas  Julius Dovydaitis. J. Dovydaičio vadovavimo laikotarpiu mokykla persikėlė iš  patalpų Papilio g. 9  į renovuotą pastatą K. Petrausko g. 15. Naujose  mokyklos patalpose 1994 m.  įrengta tuo metu moderniausia Pabaltijo šalyse dantų technikos laboratorija, pradėtos vykdyti 6 naujos studijų programos: Kineziterapija, Ergoterapija, Socialinis darbas, Odontologinė priežiūra, Burnos higiena, Radiologija.  Kelis kartus keičiantis mokyklos pavadinimui (Kauno P. Mažylio medicinos mokykla,    Kauno aukštesnioji medicinos mokykla, Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas, Kauno kolegijos Medicinos fakultetas), misija išliko ta pati – užtikrinti aukštos kokybės studijas.