Medicinos fakulteto raidos istorija

Tarpukaris ir sovietmetis

 1920 m. profesorius Pranas Mažylis Kaune įsteigė trumpalaikius akušerių ir 2-jų mėnesių trukmės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursus. Tų pačių metų gruodžio 11 d. buvo išleista pirmoji  25 akušerių laida.

1932 m. įsteigtos Gailestingųjų seserų ir Valstybinė akušerių mokyklos. Iki 1940 m. parengtos 765 akušerės, o per 1920–1941 m. laikotarpį – 630 gailestingųjų seserų.

1941 m. įkurta Kauno medicinos seserų mokykla.

1946–1951 m. įsteigtos Respublikinė felčerių akušerių ir Medicinos seserų mokyklos,  prie kurių  veikė Felčerių-laborantų, Farmacininkų ir Dantų technikų mokyklos, rengiančios sanitarijos felčerius, rentgeno technikus, provizoriaus padėjėjus bei dantų technikus.

1958 m. apjungus visas minėtas mokyklas, įkurta Respublikinė Kauno Medicinos mokykla. 1958–1962 m. Respublikinėje Kauno Medicinos mokykloje veikė dieninis, vakarinis ir neakivaizdinis skyriai. Buvo rengiami šių rūšių specialistai: akušerės, medicinos seserys, sanitarijos felčeriai, rentgeno technikai, provizoriaus padėjėjai, dantų technikai, felčeriai-laborantai.

1971 m. Respublikinei Kauno Medicinos mokyklai suteiktas Prano Mažylio vardas, įamžinant jo nuopelnus rengiant medicinos darbuotojus. Studijos vyko senamiestyje esančiuose Centriniuose rūmuose (Papilio g. 9) ir II-uosiuose rūmuose (Muitinės g. 15).

 

Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpis

1990 m. Kauno P. Mažylio medicinos mokyklai pradėjo vadovauti dabartinis Medicinos fakulteto dekanas gydytojas Julius Dovydaitis.

1991 m. Kauno P. Mažylio medicinos mokykla pervadinta Kauno aukštesniąja medicinos mokykla.

1994 m. mokykla iš Papilio g. persikėlė į rekonstruotas patalpas esančias K. Petrausko g. 15. Naujose mokyklos patalpose įrengta tuo metu moderniausia Pabaltijo šalyse dantų technikos laboratorija.

2001-09-01 mokykla integruota į Kauno kolegijos sudėtį ir pavadinta Medicinos ir Socialinių mokslų studijų centru.

2007-09-24  Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu mokyklai suteiktas Sveikatos priežiūros fakulteto pavadinimas.

2012-12-13 Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu pavadinimas pakeistas į Kauno kolegijos Medicinos fakultetą.

Per 100 veiklos metų fakultetas dalyvavo ne vienoje švietimo sistemos reformoje, išsiplėtė, įkūrė šiuolaikiškas modernias laboratorijas, mokymosi aplinką, išsilavinimą įgijo virš 35 tūkst. sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų. Šiuo metu fakultete realizuojama 13 studijų programų, kasmet studijuoja apie 1800 studentų, dirba virš 180 dėstytojų.