Burnos sveikatos katedroje yra realizuojamos trys profesinį bakalauro laipsnį suteikiančios studijų programos: Burnos higiena, Dantų technologija bei Odontologinė priežiūra.

Katedroje dirba 30 dėstytojų, kurie turi 3 metų ir didesnę praktinio darbo patirtį. Šie dėstytojai yra aukščiausios kategorijos sveikatos priežiūros specialistai praktikai. Katedros dėstytojai vykdo plačią edukacinę veiklą, atlieka tyrimus, leidžiančius siekti geresnės studijų kokybės, skaito paskaitas užsienio ugdymo institucijose. Katedros dėstytojų pedagoginė, metodinė, dalykinė ir mokslinė patirtis laiduoja būsimų specialistų rengimo kokybę.

Burnos sveikatos katedroje studijų procesas organizuojamas teorinio ir praktinio mokymo vienovės principu. Teorines žinias studentai įgyja auditorijose, o praktinius gebėjimus – praktinių darbų metu realioje darbinėje aplinkoje bei laboratorijose. Katedroje studijuoja motyvuoti studentai aktyviai dalyvaujantys ne tik katedros ar fakulteto, bet ir Kauno kolegijos organizuojamose įvairiose veiklose.

Jau dirbantiems burnos higienistams, odontologų padėjėjams ir dantų technikams kasmet katedroje organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, seminarai, konferencijos, stažuotės, kurių metu yra įgyjamos naujos žinios bei tobulinami praktiniai įgūdžiai.