Profesinės veiklos praktikos realizuojamos socialinės partnerystės principu. Esant glaudiems ryšiams su praktikos atlikimo vietų institucijomis yra didesnė galimybė teorinį studentų patyrimą sustiprinti realiomis praktinėmis situacijomis.

Socialiniai partneriai dalyvauja studijų programų komitetų veikloje, kvalifikavimo komisijų darbe, profesinės veiklos praktikų realizavime ir vertinime, baigiamųjų darbų vadovavime ir recenzavime, studijų programos dalykų atestacijos komisijos darbe, aptariant studijų programų privalumus bei trūkumus, galimybes koreguoti studijų programas, reaguojant į pokyčius darbo rinkoje.
Dėl studentų priėmimo atlikti profesinės veiklos praktikas bendradarbiaujama ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais: