Kauno kolegijos Medicinos fakultete vykdomi medicinos ir sveikatos mokslų taikomieji tyrimai,  kuriais siekiama spręsti visuomenės sveikatos,  sveikatingumo ir gyvenimo kokybės gerinimo klausimus holistiniu požiūriu.

Pagrindinės tematinės tyrimų kryptys:

I.     Sveikatos priežiūros ir sveikatinimo tyrimai

Visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūros paslaugos

Sveikos subalansuotos mitybos reikšmė ir rekomendacijos, išryškinant rizikos ir apsaugančius veiksnius (asmenims sergantiems lėtinėmis ligomis, šeimos planavimo, nėštumo etape, ikimokyklinio amžiaus vaikams, sveikiems žmonėms, senjorams).

Fizinio aktyvumo motyvacijos tyrimai.

Vaikų, turinčių specialiuosius poreikius, inkliuzija ir saugios psichosocialinės aplinkos kūrimas.

Pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimas.

Kontaktiniai asmenys:

Viktorija Piščalkienė

el.paštas: viktorija.piscalkiene@go.kauko.lt

Vaidas Jotautis

el.paštas: vaidas.jotautis@go.kauko.lt

Profesinė aplinka

Stresas, motyvacija, profesinis identitetas, komandinis darbas, tarpprofesinis identitetas ir bendradarbiavimas, ergonomika, profesinė kalba, tarpkultūrinė komunikacija, savišvieta ir neformalaus mokymo/-si poreikiai ir efektyvumas.

Kontaktiniai asmenys:

Viktorija Piščalkienė

el.paštas: viktorija.piscalkiene@go.kauko.lt

Rasa Tamulienė

el.paštas: rasa.tamuliene@go.kauko.lt

Socialinio darbo profesinio lauko tyrimai

Socialinio darbuotojo tapatybės, įvaizdžio ir prestižo visuomenėje tyrimai.

Mentorystė ir socialinis darbas.

Socialinis darbas vietos bendruomenėje.

Socialinis darbas ir supervizija.

Socialinė partnerystė, tinklaveika ir socialinis darbas.

Kontaktinis asmuo:

dr.Daiva Bubelienė

el.paštas: daiva.bubeliene@go.kauko.lt

Biopsichosocialinių sutrikimų vertinimas ir kompleksinės reabilitacijos efektyvumas

Skirtingo amžiaus ir būklės asmenų fizinių savybių, funkcionalumo, savarankiškumo ir kognityvinių funkcijų testavimo tyrimai, jų vertinimas ir analizė.

Veiklos problemų analizė, raidos sutrikimų ir įgūdžių tyrimai, reabilitacijos specialistų darbo ypatumų, ergonomikos ir poreikio tyrimai.

Rekomendacijų pateikimas sveikatinimo bei prevencijos klausimais.

Kontaktinis asmuo:

Milda Gintilienė

el.paštas: milda.gintiliene@go.kauko.lt

Klinikinė slauga ir pacientų saugumas, akušerinė priežiūra

Slaugytojų bendravimas ir bendradarbiavimas su lėtinėmis ir ūminėmis ligomis sergančiais pacientais, jų šeimos nariais.

Naujagimių, vaikų, suaugusių skausmo vertinimas ir efektyvių metodų paieška jį mažinant.

Slaugytojų požiūris į negalią turinčius asmenis.

Pacientų adaptacija sveikatos priežiūros įstaigose ir emocinės sveikatos palaikymo galimybės.

Moterų gimdymo priežiūros lūkesčiai ir jų patenkinimas.

Paramos ir pagalbos teikimo galimybės  moterims pirmaisiais mėnesiais po gimdymo.

Kontaktinis asmuo:

Vilma Rastenienė

el.paštas: vilma.rasteniene@go.kauko.lt

Burnos sveikata (profilaktika, technologijos)

Burnos priežiūros specialistų profesinio lauko tyrimai, dantų apnašo kontrolės tyrimas, periodontologinių indeksų nustatymas, KPI skaičiavimas, asmens burnos higienos mokymai, biofilmo burnoje nustatymas, mitybos svarba burnos sveikatai, dantų pastų kiekybinė ir kokybinė analizė, bioaktyvių medžiagų odontologinėse priemonėse poveikio tyrimai.

Kontaktinis asmuo:

Daiva Mačiulienė

el.paštas: daiva.maciuliene@go.kauko.lt

II.    Medicinos ir farmacijos tyrimai

Klinikiniai, biocheminiai, cheminiai, hematologiniai, mikrobiologiniai, genetiniai, fizikiniai ir radiologiniai tyrimai

Mikrobiologiniai aplinkos tyrimai (vandens telkinių, dirvožemio, oro taršos tyrimai).

Klinikiniai, biocheminiai, cheminiai, hematologiniai kraujo tyrimai, DNR tyrimai ir jų sąsajos su sveikata.

Fizikiniai aplinkos tyrimai (triukšmas, spinduliuotė).

Kontaktiniai asmenys:

Ingrida Viliušienė

el.paštas: ingrida.viliusiene@go.kauko.lt

Rasa Volskienė

el.paštas: rasa.volskiene@go.kauko.lt

Vaistų technologijos ir biofarmacija

Vaistinių augalinių žaliavų kiekybinė ir kokybinė analizė. Vaistų technologijos ir biofarmacijos tyrimai.

Kontaktinis asmuo:

Aurimas Galkontas

el.paštas: aurimas.galkontas@go.kauko.lt

Kosmetologija ir kosmetikos tikslams naudojami produktai

Kosmetinės chemijos ir medžiagotyros tyrimai. Kosmetologijoje ir kosmetikos produktuose naudojamų aktyvių medžiagų, fitokomponentų ir technologijų tyrimai. Kosmetinių priemonių veiksmingumo tyrimai.

Kontaktiniai asmenys:

Žaneta Mickienė

el.paštas: zaneta.mickiene@go.kauko.lt

Diana Barragan Ferrer

el.paštas: diana.barragan.ferrer@go.kauko.lt