Savo veiklą katedra pradėjo 1946 metais. Šiais metais ji minės savo veiklos 70-metį. Katedroje dirba 29 dėstytojai, studijuoja 166 studentai. Vykdomos trys studijų programos: Biomedicinos diagnostika, Dietetika ir Radiologija. Per visą veiklos laikotarpį Biomedicinos diagnostikos studijų programą baigė 3338 absolventai. Šiais metais Radiologijos studijų programą baigs 31 absolventas.

Medicinos technologijų ir dietetikos katedros dėstytojai ir studentai dalyvauja Erasmus tarptautinių mainų programoje. Europos sąjungos šalių gydymo įstaigų laboratorijose studentai studijuoja ar atlieka profesinės veiklos praktikas. Vykdo biomedicinos (hematologijos, biochemijos, mikrobiologijos, genetikos, citologijos, histologijos, toksikologijos, serologijos ir kt.) ir aplinkos (oro, vandens, maisto, dirvožemio ir kt.) laboratorinius ir taikomuosius tyrimus.

Medicinos technologijų ir dietetikos katedros studentai dalyvauja įvairiose kolegijos, fakulteto ir katedros veiklose. Studentai organizuoja tradicinius renginius: profesijos dienas, Alumni klubo apvalaus stalo diskusijas, Pasaulinės vandens, triukšmo suvokimo  ir AIDS dienų minėjimus. Puoselėja Kalėdinius ir Velykinius papročius, dalyvauja labdaringose akcijose, savanoriškoje veikloje. Kauno miesto ir rajono mokyklose, vaikų darželiuose  vykdo švietėjišką veiklą: skaito paskaitas, organizuoja švarių rankų akcijas. Dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja Kauno kolegijos ir kitų aukštųjų mokyklų organizuojamose Respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, pristatydami savo tiriamuosius darbus, rengia straipsnius moksliniuose leidiniuose.

Medicinos technologijų ir dietetikos katedros dėstytojai dalyvauja Lietuvos laboratorinės medicinos ir Lietuvos mikrobiologų draugijos veikloje, Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėse, Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos, Lietuvos radiologų asociacijos, EFRS (European Federation of Radiographer Societies) – Europos radiologijos technologų asociacijų federacijos, ISRRT (International Society of Radiographers and Radiological Technologists) – Pasaulio radiologijos technologų asociacijos veikloje.

 

 

Kontaktai :

Katedros vedėja:
Ingrida Viliušienė, ingrida.viliusiene@go.kauko.lt
Mob. tel. 8 606 83554

Administratorė :
Ana Malokojedova,  ana.malokojedova@go.kauko.lt

Muitinės g. 15, III a. kab. 310, Kaunas, LT-44280
Tel. (8 37) 32 28 43