Slaugos katedra

Slaugos katedroje vykdomos studijos yra priskiriamos slaugos ir akušerijos studijų krypčiai. Realizuojamos dvi profesinį bakalauro laipsnį suteikiančios studijų programos: Akušerija ir Bendrosios praktikos slauga.

Katedroje dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai įgiję magistro ar mokslo daktaro laipsnį, turintys praktinės patirties dėstymo srityje. Dėstytojai nuolat tobulina studijų procesą pasitelkdami užsienio universitetų patirtį.

Katedros dėstytojai, bendradarbiaudami su socialiniais partneriais ir studentais, organizuoja bei vykdo mokslo taikomuosius tyrimus, tiesiogiai susijusius su studijų programa ir realia slaugos praktika, sąlygojančius studijų kokybę. Tyrimus vykdo šiomis kryptimis: gyvensenos ir sveiko senėjimo; edukologinės krypties; bendrosios praktikos slaugytojų profesinės veiklos.

Bendrosios praktikos slaugos studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis. Bendradarbiaujant su ES šalių mokymo institucijomis yra galimybė dalyvauti tarptautinėse studijų ir praktikos užsienyje programose. 2015 m. su Suomijos Mikkeli taikomųjų mokslų universitetu pasirašyta jungtinės studijų programos sutartis, pagal kurią studentai turi galimybę įgyti dvigubo diplomo laipsnį.