Konferencijos 2021 m.

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Renginio organizatorius/ atsakingas dalyvis Tikslinė grupė (-ės) ir planuojamas dalyvių skaičius Informacija apie renginį

1.

Konferencija “Tuberkuliozės aktualijos šiandien” 2021-03-24

 

 

Nuotoliniu būdu MTD katedra, Jolita Kirvaitienė, Ingrida Viliušienė

 

Biomedicinos diagnostikos, radiologijos technologai ir kiti asmens ir visuomenės sveikatos specialistai, dėstytojai, studentai Konferenciją Kauno kolegija organizuoja kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai

2.

Pasaulinei vandens dienai skirta konferencija “Vandens išteklių išsaugojimas darnaus vystymosi kontekste” 2021-03-25

 

 

Nuotoliniu būdu KK MF Medicinos technologijų ir dietetikos katedra

ir TF Aplinkos inžinerijos katedra, Ingrida Viliušienė, Ina Živatkauskienė

Dėstytojai, studentai, absolventai, biomedicinos technologai, visuomenės sveikatos specialistai, higienistai ir kt., apie 100 dalyvių Kasmetinis tarpfakultetinis/tarpkatedrinis renginys

3.

Lietuvos radiologijos technologų asociacijos Asamblėja 2021 2021-03-26

 

 

Nuotoliniu būdu KK MF Medicinos technologijų ir dietetikos katedra, Lietuvos radiologijos technologų asociacija, Ingrida Viliušienė, Aurika Vanckavičienė RD programos studentai, absolventai,rradiologijos technologai,

apie 150 dalyvių

Pranešimai, diskusijos atskiromis temomis

4.

Respublikinė studentų tiriamųjų darbų konferencija “Mokslas ir studijos:2021” 2021-04-15

 

 

KK MF

203 auditorija

K. Petrausko 15 ir nuotoliniu būdu

Prodekanė Lijana Navickienė

Studijų vedėja Danguolė Mieldažienė

MF ir kitų kolegijų studentai

100 dalyvių

Studentų tiriamosios veiklos sklaida, pristatant sveikatos ir socialinių mokslų srities pranešimus skirtingose sekcijose.

5.

Konferencija „Socialinių paslaugų prieinamumas asmenims Covid 19 laikotarpiu“ 2021-04-22

 

SD katedroje arba Kauno m. savivaldybėje KK MF Socialinio darbo katedra:

N. Gudėnaitė

V. Kondratavičienė

 

SD katedros dėstytojai i rstudentai,

Socialiniai partneriai (apie 100 dalyvių)

Renginys skirtas dirbantiems specialistams su psichosocialinę krizę išgyvenančiais asmenimis

6.

Konferencija “Dietistas šiandien ir rytoj” 2021-04-22

 

 

Nuotoliniu būdu KK MF Medicinos technologijų ir dietetikos katedra, Lietuvos dietologų draugija, Ingrida Viliušienė, Rūta Petereit. Dėstytojai, studentai, absolventai, dietistai, dietologai, visuomenės sveikatos specialistai ir kt., apie 120 dalyvių Pranešimai, diskusijos atskiromis temomis

7.

Respublikinė konferencija bendradarbiaujant su Akušerių sąjunga 2021-05-06

 

 

SL katedroje arba nuotoliniu būdu Slaugos katedra:

V. Rastenienė

V. Piščalkienė

R. Juozapavičienė

R. Balčiūnienė

J. Ulozienė

V. Jotautis

D. Smaidžiūnienė

A.Liepinaitienė

I. Joneliūnienė

Socialiniai partneriai, studentai, praktikos mentoriai ( virš 100 dalyvių) Respublikinės konferencijos tikslas – skatinti biomedicinos taikomųjų tyrimų plėtrą

8.

Respublikinė konferencija „Gerosios patirties sklaida ergoterapijos studijų programos studentų tiriamuosiuose darbuose 2021-05-26

 

 

Nuotoliniu būdu Reabilitacijos katedros lektorės Daiva Baltaduonienė, Milda Gintilienė Studentai, dėstytojai, socialiniai partneriai,

absolventai

 

Dalyvauja LSMU, VK studentai, dėstytojai. pristatomi studentų geriausi baigiamieji darbai

9.

13-oji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  “Medicinos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei” 2021-05-27

 

 

KK MF

K.Petrausko g. 15

Medicinos fakultetas Dėstytojai, socialiniai partneriai Konferencijos tikslas – skatinti medicinos, sveikatos  ir socialinių mokslų taikomųjų tyrimų plėtrą ir tarpdiscipliniškumą.

10.

SD studijų programos studentų baigiamųjų darbų konferencija 2021-06-09

 

 

SD katedroje KK MF Socialinio darbo katedra:

 

D. Bubelienė,

V. Demidenko,

V. Kondratavičienė

SD katedros dėstytojai ir studentai, absolventai, socialiniai partneriai. Studentų konferencijos metu studentai skaitys pranešimus socialinio darbo temomis, bus išleista konferencijos pranešimų medžiaga.

11.

Konferencija „Socialinių darbuotojų rengimo aktualijos – poreikis ir galimybės“. 2021-10-14

 

 

SD katedroje KK MF Socialinio darbo katedra:

 

V. Demidenko

D. Matulevičiūtė

V. Kondratavičienė

LSĮVA, LSDMA, LSDA nariai,

SD katedros dėstytojai ir studentai,

absolventai, praktikos mentoriai

Lietuvos socialinių įstaigų vadovų asociacija ir SD katedros dėstytojai pateiks pranešimus apie socialinių darbuotojų poreikį darbo rinkoje

12.

Konferencija Tarptautinei maisto dienai paminėti, profesijos šventė 2021-10-14

 

 

Kauno kolegija/nuotoliniu būdu KK MF Medicinos technologijų ir dietetikos katedra, Lietuvos dietologų draugija, Ingrida Viliušienė, Rūta Petereit, grupių kuratoriai

 

Studentai, absolventai, dėstytojai, dietistai, dietologai, visuomenės sveikatos specialistai ir kt., apie 130 dalyvių Pranešimai, diskusijos atskiromis temomis

13.

Respublikinė konferencija „Kelias meistro link“ 2021-11-21

 

 

Tikslinama KK MF Reabilitacijos  katedros vedėja Milda Gintilienė, Kosmetologijos katedros vedėja Žaneta Mickienė Visos Lietuvos Kineziterapijos, Ergoterapijos, Kosmetologijos studijų programų studentai Konferencijoje pristatomos naujausios metodikos ir mokslo tiriamoji veikla kasdieninėje profesinėje kosmetologo ar reabilitacijos komandos nario darbe

Tarptautinė konferencija HESDIA

Kauno kolegijos Medicinos fakultetas nuo 2016 m. organizuoja tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją HESDIA – „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach“.  Konferencijos tikslas – suburti tyrėjus ir praktikus, besidominčius medicinos ir visuomenės sveikatos, socialinių mokslų aktualijomis. Daugiau informacijos apie konferencija HESDIA.