Konferencijos 2023 m.

Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika: iššūkiai ir galimybės 2023

Informacija apie konferenciją ⇒ čia.
Autoriaus garantinis raštas ⇒ čia.
Reikalavimai konferencijos recenzuojamiems straipsniams ⇒ čia.

Studentų tiriamųjų darbų konferencija „Mokslas ir studijos: 2023“

Data: 2023 m. balandžio 20 d.

Informacija apie konferenciją ⇒ čia.

Mokslinė-praktinė konferencija „Normalus nėštumas ir gimdymas: akušerijos praktika skirtingose šalyse“

Data: 2023 m. gegužės 3 d.

Informacija apie konferenciją ⇒ čia.

Studentų tiriamųjų darbų konferencija „Kosmetologijos studijų krypties taikomieji tyrimai ir aktualijos“

Data: 2023 m. gegužės 11 d.

Informacija apie konferenciją ⇒ čia.

Studentų tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Studentų gerosios patirties sklaida tiriamuosiuose reabilitacijos srities darbuose”

Data: 2023 m. gegužės 18 d.

Informacija apie konferencija ⇒ čia.

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Sveikatos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei“

Data: 2023 m. gegužės 18 d.

Informacija apie konferenciją ⇒ čia.

Konferencijos 2022 m.

Tarptautinė konferencija HESDIA

Kauno kolegijos Medicinos fakultetas nuo 2016 m. organizuoja tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją HESDIA – „Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach”.  Konferencijos tikslas – suburti tyrėjus ir praktikus, besidominčius medicinos ir visuomenės sveikatos, socialinių mokslų aktualijomis. Daugiau informacijos apie konferencija HESDIA.