Užimtumo tarnybos (UŽT) kelerių metų stebėsena rodo realų darbo paklausos ir pasiūlos disbalansą medicinos srityje. Pavyzdžiui, slaugos specialistams pastaruosius trejus metus laisvų darbo vietų skelbiama daugiau nei registruojama tokio darbo ieškančių asmenų. Ketvirtadalis sveikatos priežiūros darbdavių (24,3 proc.) kaip pagrindinę šio disbalanso priežastį įvardijo per mažą parengiamų specialistų skaičių, atskleidė UŽT darbdavių apklausa. Kauno kolegijos […]

Nuo 2023 m. rugsėjo 15 d. iki dabar buvo įgyvendinama mišri intensyvi programa (BIP), stiprinanti psichinės sveikatos raštingumą aukštojo mokslo institucijose. Šioje programoje dalyvavo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros lektorės (dr. Daiva Bartušienė, Gerda Bukauskaitė-Žiūkienė, Alina Liepinaitienė) ir studentės (Emilija Kuzminskaitė ir Viktorija Grigaitė (akušerija), Aistė Salemonaitė, Karolina Deimantavičiūtė, Ieva Maksvytytė ir Ieva Ravinskaitė […]

Stiprinama partnerystė

2024 m. kovo mėn. Kauno kolegija su UAB „InMedica“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama labiau stiprinti tarpinstitucinę partnerystę, plėtojant bendradarbiavimą įvairiomis kryptimis. Gegužės 20 d. Kauno kolegijoje vyko susitikimas dėl tolimesnio bendradarbiavimo, kuriame dalyvavo Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas, direktoriaus pavaduotoja dr. Inga Stravinskienė, Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis, prodekanė dr. Lijana Navickienė, vadovas […]

Gegužės 27-31 dienomis Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros dėstytoja Ugnė Žirgulė su Ergoterapijos studijų programos studentais ir projekto koordinatoriumi Aurimu Galkontu dalyvavo Nordplus programos projekto „Įgalinti lėlininkystę“ (angl. „Empowering Puppetry“) intensyvioje studijų savaitėje Latvijos universiteto P. Stradins medicinos kolegijoje. Projekte taip pat dalyvavo studentai ir dėstytojai iš Tartu Health Care College (Estija), HAMK University of Applied […]

Farmakotechnikų baigiamųjų darbų gynimas

Birželio 12 dieną vyko Farmakotechnikos studijų programos studentų baigiamųjų darbų gynimas. Sėkmingai savo baigiamuosius darbus apgynė visi 14 Farmakotechnikos studijų programos studentai. Baigiamieji darbai buvo akcentuoti į aktualių farmacijos problemų sprendimą visuomenėje, naujų farmacinių preparatų kūrimą, modeliavimą bei kokybės vertinimą. Kvalifikavimo komisiją sudarė pirmininkė UAB „Ąžuolyno vaistinė“ direktorė Eglė Rasa Dieninytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, […]

Š. m. birželio 6 dieną vyko antrasis Kauno kolegijos Medicinos fakulteto ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro administracijos susitikimas, kurio metu  aptarti tolimesni bendradarbiavimo tikslai ir jų įgyvendinimas. Susitikime dalyvavo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis, kokybės vystymo vadovė Vilma Rastenienė, vadovas praktiniam mokymui dr. Donatas Gužauskas, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė dr. […]