MOKSLAS IR STUDIJOS: 2024

Konferencijos programa Kasmetinė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto organizuojama studentų tiriamųjų darbų konferencija „MOKSLAS IR STUDIJOS: 2024“ Konferencija vyks 2024 m. balandžio 18 d. Programa   Konferencijos tematinės kryptys Fizinės ir emocinės sveikatos gerinimas Sveikatos priežiūros specialistai: veikla, atsakomybės ir kompetencijos Sveikatinimo paslaugos  Pažangūs metodai ir technologijos biomedicinoje Gyventojų sveikatos raštingumas Reikalavimai pranešimams Konferencijos kalba: lietuvių kalba [...]

                                                                          Kauno kolegijos Medicinos fakultetas(KK MF), kurio tradicijos siekia 1920 m. profesoriaus Prano Mažylio įkurtos gailestingųjų seserų mokyklos laikus, […]

Mokantis anatomijos, fiziologijos, reikia susikaupimo, atidumo ir kantrybės. Metus laiko studentai mokėsi iš vadovėlių, atlasų, tyrinėjo muliažus ir plakatus. Norėdami geriau pažinti kūno sandarą, patikrinti žinias, 2024 m. kovo mėn. 24 ir 26 dienomis Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros Kineziterapijos studijų programos pirmo kurso studentams užsiėmimai vyko  LSMU Anatomijos instituto muziejuje.           […]

Viena iš Kauno kolegijos strateginių 2021-2025 metų krypčių yra studentų įtraukimas į viešosios sklaidos perspektyvą. Todėl 2024 m. kovo 22 dieną Kauno „Varpo“ gimnazijoje paauglėms (11-12 klasių moksleivėms) vyko pamoka apie paauglių nėštumą. Šią temą pristatė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto slaugos katedros antro kurso akušerijos studijų programos studentės: Danielė Bartninkaitė, Lilian Julia Jastžemskytė, Gabija Blaževičiūtė, […]

Džiaugiamės bendradarbiavimo su UAB „InMedica“ stiprinimu – 2024 m. kovo mėn. Kauno kolegija su „InMedica“ įmone pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Bendradarbiavimas tarp UAB  „InMedica“ ir Kauno kolegijos Medicinos fakulteto vyksta jau keletą metų –  studentai „InMedica“ įmonėje atlieka praktiką, „InMedica“ atstovai dalyvauja Kolegijos karjeros dienose, Medicinos fakulteto organizuojamuose renginiuose. Sutartis pasirašyta, siekiant dar labiau stiprinti tarpinstitucinę […]

Š. m. kovo 22 d. antro kurso akušerijos studijų programos studentės buvo išsamiai supažindintos su Krizinio nėštumo centro (KNC) veikla Lietuvoje. Šio centro atstovė Vilma Ragauskienė papasakojo, kuo KNC veikla yra ypatinga ir svarbi, kokią misiją vykdo visi centro savanoriai ir darbuotojai. Slaugos katedros lektorė Alina Liepinaitienė svečio vizito metu pabrėžė, kad viešnia, akušerė, baigusi […]