Šių metų birželio 2-7 dienomis, Medicinos fakulteto reabilitacijos katedros asistentė Laura Žlibinaitė dalyvavo intensyviuose kursuose Olandijoje, Groningeno Hanzos taikomųjų mokslų universitete. Kursų metu vyko įvairios paskaitos tema “Senatvinis silpnumo sindromas (angl. frailty)”. Dalyvavo tyrėjai, doktorantūros studentai, dėstytojai iš įvairių Olandijos, Belgijos, Kinijos, Ispanijos, Meksikos, Brazilijos bei Malaizijos universitetų ar mokslo įstaigų.

Labai plačiai buvo aptartos ir diskutuojamos su pagrindine problema susijusios potemės: senatvinio silpnumo sindromo koncepcija, fizinis silpnumas, sveiko senėjimo modelis ir ilgalaikė priežiūra, silpnumas ligoninės aplinkoje, psichikos pacientų silpnumas, asmenų, turinčių intelektinę bei regos negalią, silpnumas, silpnumas ir visuomenės sveikata, eidžizmas, kas nulemia kognityvinį ir socialinį silpnumą. Taip pat didelis dėmesys buvo skirtas moksliniams taikomiesiems tyrimams, dalyviai mokėsi, kaip reikėtų pasirinkti tyrimo modelį bei strategiją, statistinės analizės metodų bei duomenų interpretavimo.

Kursų dalyviai vieną dieną buvo paskirstyti po įvairias įstaigas, kuriose gyvena arba lankosi įvairias negalias turintys asmenys, bei turėjo galimybę patys rinkti originalius tyrimo duomenys. Po to gauti duomenys buvo apdorojami, interpretuojami ir paskutinę mokymų dieną vyko atliktų darbų prezentacijos.

Paskaitas mokymų metu skaitė lektoriai bei mokslininkai iš įvairių įstaigų, tiek iš organizuojančio universiteto, tiek iš užsienio šalių (Belgijos, Olandijos, Lenkijos, Kinijos, Danijos). Įdomu buvo klausyti įkvepiančios paskaitos apie sveiką senėjimą ir ilgalaikę priežiūrą, kurią skaitė Anne Margriet Pot, Olandijos sveikatos ministerijos bei Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė.

Pabaigoje buvo aptarta bendradarbiavimo vykdant tyrimus senatvinio silpnumo sindromo tyrimo srityje, pasiūlyta įvairūs tyrimo metodai bei suteiktas kūrėjų leidimas pritaikyti Groningeno silpnumo klausimyną lietuvių kalboje ir naudoti tyrimuose.