2019 m. balandžio 10 d. Medicinos technologijų ir dietetikos katedroje praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo ne tik Medicinos fakulteto studentai, bet ir moksleiviai iš Semeliškių gimnazijos. Gimnazijos mokytojai atvyko  į Medicinos fakultetą  su šauniais 11 klasės moksleiviais, kurie savo ateitį norėtų susieti su medicinos studijomis. Būsimieji studentai Mikrobiologijos laboratorijoje kartu su lektore Albina Vaičiulevičiene tyrė savo atsivežtą šulinių vandens mikrobinę taršą bei esančių patalpų oro mikrobinę taršą. Susitikimo su svečiais iš Semeliškių gimnazijos metu lektorė Žaneta Maželienė skaitė paskaitą apie rankų higieną „ Kas nematomas gyvena?“, praktiškai demonstravo kaip taisyklingai plauti rankas bei jas tikrino rankų plovimo efektyvumą nustatančiu aparatu. Aplinkos medicinos laboratorijoje moksleiviai ir jų mokytojai susitiko su katedros dėstytoja dr. Vaida Batulevičiene, kuri jiems pademonstravo, kaip gali būti nustatomi nitritų ir nitratų kiekiai vandenyje.

Tiek mokytojai, tiek dėstytojai pasidalino gerąją patirtimi ugdant praktinius įgūdžius.

Visi vizito metu pasidžiaugė puikiu bendravimu ir bendradarbiavimu bei galimybe iš arti susipažinti su būsimus medikus rengiančia aukštojo mokslo institucija.