Šių metų birželio 20-23 dienomis Medicinos fakulteto Reabilitacijos bei Slaugos katedrų lektorės Kauno kolegijoje organizavo tarptautinę studentų mainų savaitę BIP “Soft Skills in Rehabilitation Team”. Ši savaitė – tai antroji dalis mišrios intensyvios Erasmus+ projekto programos. Pirmoji – virtuali – dalis vyko gegužės mėnesį (10, 17, 24 ir 31 dienomis), kuomet studentai dalyvavo teorinėse paskaitose ir diskusijose. Projekto idėja buvo suburti būsimus reabilitacijos komandos specialistus – studentus ir dėstytojus, kurie įvertintų “minkštųjų gebėjimų” poreikį dirbant reabilitacijos specialistų komandoje, gydant pacientus po nudegimų. Programoje taip pat dalyvavo dėstytojai ir studentai iš Tartu Health Care College (Estija) bei Daugpilio universiteto (Latvija).

Kiekvieną projekto dieną Kauno kolegijoje studentai pradėdavo tobulindami darbo komandoje įgūdžius, sukurdami užduotis ar žaidimus. Projekto metu studentai mokėsi paciento po nudegimų priežiūros, psichologinio klimato formavimo, bendravimo su pacientu ypatumų, didelį dėmesį skiriant komandinių vaidmenų (daugiakultūriniu aspektu) kūrimui, reabilitacijos komandos narių sėkmingo bendradarbiavimo sąlygų kūrimui bei informacinių technologijų panaudojimo galimybėms.