2023 m. gegužės 18 d. Kauno kolegijoje Medicinos fakultete įvyko jau 15-oji respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Sveikatos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei“.

Į Medicinos fakultetą susirinko švietimo ir sveikatos priežiūros politikos formuotojai, tyrėjai, dėstytojai ir praktikai, kurie domisi sveikatos ir medicinos mokslu bei socialinio darbo tyrimais ir praktika. Sveikindamas susirinkusius, Medicinos fakulteto dekanas J. Dovydaitis džiaugėsi aktyviu dalyvių įsitraukimu iš įvairiausių Lietuvos miestų ir linkėjo gero bei prasmingo laiko konferencijoje.

Konferencijos dalyvius sveikino ne tik Medicinos fakulteto dekanas, bet ir Dantų technologijų, pirmo kurso studentas M. Girdijauskas, kuris susirinkusius nuteikė linksmai popietei, dovanodamas muzikinį sveikinimą.

Konferencijos plenarinio posėdžio dalį moderavo Medicinos fakulteto dekanas J. Dovydaitis ir prodekanė dr. L. Navickienė, kviesdami pasiklausyti trijų visiems aktualių ir prasmingų pranešimų. Pirmąjį pranešimą „Sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių politikos esama situacija, įgyvendinami ir planuojami pokyčiai“ pristatė LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių politikos skyriaus vedėja Diana Smaliukaitė. Pranešėja D. Smaliukaitė ne tik supažindino su sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimu ir planavimu, bet ir pabrėžė sveikatos specialistų pritraukimo, išlaikymo ir įgalinimo poreikį.

Antrąjį plenarinį pranešimą parengė, UAB „InMedica“  Žmogiškųjų išteklių vadovė Ilona Stonienė ir pirminio lygio paslaugų vadovė Julita Čiužauskė. „InMedica“ atstovė J. Čiužauskė pranešimo metu atskleidė sveikatos priežiūros specialistų svarbą bei galimybes privataus kapitalo įstaigoje bei pasidalino „InMedica“ klinikos patirtimis.

Trečiasis pranešimas įtraukė visus konferencijos atstovus ir sužadino naujausių technologijų mėgėjų smalsumą. Kauno technologijos universiteto profesorius dr. Vidas Raudonis skaitė pranešimą „Dirbtinis intelektas: iššūkiai ir galimybės“. Profesorius supažindino su dirbtinio intelekto veikimo principu bei pateikė pavyzdžių kaip ir kur galima išnaudoti DI veikimą.

Po plenarinio posėdžio vyko darbas sekcijose pagal skirtingas studijų kryptis. Pirmojoje sekcijoje vyko jungtinis darbas tarp Slaugos ir Reabilitacijos atstovų. Šioje sekcijoje dalyviai skaitė pranešimus ir diskutavo apie į visuomenės raidą  orientuotus tarpkryptinius slaugos ir reabilitacijos projektus. Iš viso sekcijoje skaityti penki pranešimai, kurie sukėlė daug diskusijų bei leido pasidalinti tarptautinių projektų ir integracijų patirtimis.

Antrojoje sekcijoje nagrinėta „Kosmetologija ir papildomoji bei alternatyvioji sveikatos priežiūra: reglamentavimas ir sinergijos galimybės“. Po darbo sekcijoje, moderatorė Ž. Mickienė džiaugėsi, kad pranešimus skaitė ne tik Kauno kolegijos lektorės, bet ir SAM atstovės, kurių pranešimai sukėlė aktyvias diskusijas.

Trečiosios sekcijos tematinė kryptis – „Naujų socialinių paslaugų integravimas į socialinio darbo profesijos lauką“. Šioje sekcijoje susirinkusieji klausėsi pranešimų ir diskutavo apie socialinių paslaugų vystymo galimybes, kompleksinių paslaugų teikimą šeimai bei atvejo vadybos metodų taikymus socialiniame darbe.

Ketvirtojoje sekcijoje Farmakotechnikos katedros vedėjas A. Galkontas skatino dalyvius dalintis mokslo ir socialinės partnerystės aktualijomis farmacijos studijų kryptyje. Vedėjas džiaugėsi, kad darbo sekcijoje metu dalyviai ne tik išgirdo apie maisto papildo kūrimo procesą, bet ir patys galėjo išbandyti papildus bei užduoti klausimus kūrėjams.

Penktoje sekcijoje rinkosi burnos priežiūros specialistai, kalbėdami apie „Burnos priežiūros specialistų poreikį ateities perspektyvoje“. Sekcijoje skaityti trys pranešimai, kurių metu aptartas burnos higienistų poreikis vykdant socialinius projektus Lietuvoje, odontologo padėjėjo svarba dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą bei odontologo padėjėjo pasitenkinimas darbu.

Ypatingo susidomėjimo susilaukė šeštoji sekcija, kurioje skaityti septyni pranešimai nagrinėjant „Biomedicinos ir gyvensenos tyrimų naudą visuomenei“. Moderatorė I. Viliušienė aptarimo metu dėkojo lektoriams ir džiaugėsi atliktais pranešėjų tyrimais, kurie teikia naudą visuomenei.

Konferencijos pabaigoje renginio organizatoriai Medicinos fakulteto dekanas J. Dovydaitis ir prodekanė dr. L. Navickienė dėkojo moderatoriams už atsakingą darbą bei dalyviams už aktyvų įsitraukimą bei dalijimąsi sukauptomis žiniomis ir patirtimi.