Šis rudens semestras bus kitoks nei anksčiau, todėl tam, kad jis būtų sėkmingas, labai reikės mūsų visų lankstumo ir susitelkimo. Dėl įvedamų koronaviruso prevencijos priemonių ir nurodymų, gaunamų iš LR Vyriausybės, studijų organizavimo procesas gali turėti pakeitimų – sekite tvarkaraščius, virtualią mokymosi aplinką „Moodle“ ir informaciją, gaunamą el. paštu.

 • Rudens semestro pradžia I kurso studentams numatoma rugsėjo 14 d., o II, III, IV kurso studentams – nuo rugsėjo 1 d.
 • Studentų ir darbuotojų sveikata bei saugumas yra vienas svarbiausių prioritetų, todėl 2020 m. rudens semestro metu studijas organizuosime mišriu būdu – studijų užsiėmimai vyks tiek nuotoliniu būdu, tiek auditorijose.
 • Studijų tvarkaraščiuose bus nurodomas studijų dalyko pavadinimas, studentų akademinė grupė, kontaktinio darbo laikas, trukmė, vieta ir dėstytojas.
 • Srautiniai užsiėmimai, esant galimybei, bus vykdomi nuotoliniu būdu. Jei užsiėmimai turi vykti tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir studentams, privaloma užtikrinti studijų vykdymo būtinas sąlygas.
 • Laisvai pasirenkami dalykai / moduliai, esant galimybei, bus organizuojami nuotoliniu būdu.
 • Esant galimybei, tą pačią dieną planuojami vieno tipo užsiėmimai (nuotolinis darbas, darbas kolegijos patalpose). Jei tą pačią dieną vyksta skirtingo tipo užsiėmimai, bus užtikrinama, kad visi vieno tipo užsiėmimai vytų nuosekliai laike ir iki kito tipo užsiėmimų būtų suplanuotas pakankamas laiko tarpas.
 • Atsiskaitymai bus vykdomi vadovaujantis studijų dalyko / modulio apraše aprašyta studijavimo pasiekimų vertinimo sistema.
 • Visa aktuali studijų medžiaga patalpinta virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Saugos ir prevencijos priemonės paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu

 • Siekiant užtikrinti studentų ir dėstytojų saugumą, paskaitų metų privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir išlaikyti bent 1 m atstumą tarp paskaitoje dalyvaujančių studentų bei dėstytojo.
 • Tokiu atveju, jei tarp asmenų išlaikomas bent 2 metrų atstumas, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas nėra privalomas.
 • Rankoms skirtus dezinfekcinius skysčius galima rasti prie įėjimų į Kauno kolegijos pastatus.
 • Paskaitų tvarkaraščiai yra sudaromi taip, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis akademinių grupių judėjimas tiek tarp pastatų, tiek tarp auditorijų.
 • Tarp užsiėmimų planuojamos pertraukos, kad pakaktų laiko tinkamam patalpų vėdinimui ir valymui.

Nemaža dalis užsikrėtimo atvejų yra susiję su kelionėmis, todėl venkite arba atidėkite vizitus į šalis, kurios yra įtrauktos į COVID-19 paveiktų šalių sąrašą. Informaciją apie rizikos šalis galite sekti www.koronastop.lt interneto svetainėje.

Apie pakeitimus, jei tokių bus, Jus informuosime Kauno kolegijos interneto svetainėje arba el. paštu.

Sėkmingos ir lengvos naujųjų mokslo metų pradžios!