Ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas ir plėtojimas yra vienas pagrindinių Kauno kolegijos tikslų. Pagrindinis socialinės partnerystės tikslas – nuolat tobulinti Kauno kolegijoje realizuojamų studijų kokybę, siekiant didinti studijų programų atlikimą rinkos poreikiams. Socialiniai partneriai dalyvauja studijų krypčių komitetų veikloje, sukuria studentams praktikos vietas, skaito paskaitas, kartu vykdo mokslinius taikomuosius tyrimus ir kt., užtikrinant abipusiai naudingų veiklų vystymą.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais taip pat suteikia galimybę studentams geriau pažinti realią darbo aplinką ne tik praktikų, bet ir trumpų išvykų metu. Nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedros pirmo, antro ir trečio kurso studentai kartu su dėstytojais, turėjo galimybę susipažinti realia darbo aplinka.

Pas Socialinio darbo pirmo kurso studentus atvyko organizacijų atstovai:

 • 2021 rugsėjo 21 d.  į studijų dalyko „Savanoriška veikla socialiniame darbe” paskaitą atvyko VšĮ „Vaikų linija“ koordinatorė A. Makulavičienė, kuri pristatė pagrindines šios organizacijos veiklas ir pakvietė studentus į kaip tik tuo metu vykstančias savanorių atrankas.
 • 2021 rugsėjo 28 d. į studijų dalyko „Savanoriška veikla socialiniame darbe” paskaitą atvyko asociacijos Kauno „Arkos“ bendruomenės savanorių koordinatorė U. Gudelytė  ir E. Ambrazevičiūtė, kurios pristatė pagrindines šios organizacijos veiklas. Savanoriai šioje organizacijoje padeda bičiuliams asmenims su negalia įvairiose veiklose: kartu gamina maistą, prižiūri namus ir daržą, gamina rankų darbo dirbinius.
 • 2021 lapkričio 23 d. į studijų dalyko „Savanoriška veikla socialiniame darbe” paskaitą atvyko VšĮ „Kauno hospiso namai“ direktorė K. Krasko, kuri studentams pristatė pagrindines šios organizacijos veiklas. Tai medicinos įstaiga, kuri neatlygintinai teikia medicininę, psichologinę, emocinę, socialinę, dvasinę, juridinę bei visokią kitokią pagalbą nebepagydomiems žmonėms bei jų artimiesiems jų pačių namuose.
 • 2021 gruodžio 14 d. studijų dalyko „Praktinė filosofija socialiniame darbe“ užsiėmimuose nuotoliniu būdu dalyvavo Maltos ordino pagalbos tarnybos socialinė darbuotoja K. Armonavičiūtė. Šis vizitas naudingas papildant temą praktiniais pavyzdžiais iš socialinio darbo praktikos. Socialinio darbo su vaikais ir jų šeimomis procese kyla labai daug etinių dilemų, kurių sprendimai turi būti labai apgalvoti, nes paliečia pačią pažeidžiamiausią srtį – vaikus.

Socialinio darbo antro kurso studentai susipažino:

 • 2021 balandžio 13 d. nuotolinėje paskaitoje dalyvavo Socialinio darbo studijų programos absolventė D. Bulkauskaitė, dirbanti socialine darbuotoja socialinės globos namuose „Vija“. Studentai analizavo bihevioristinių socialinio darbo teorijų taikymo socialiniame darbe temą. Absolventė pasakojo studentams, kaip sekasi taikyti socialinio darbo teorijas darbe su neįgaliais asmenimis, kaip nustatomos profesionalaus darbo ribos su klientu, kokias etines dilemas tenka spręsti.
 • 2021 spalio 1 d. į teorinius užsiėmimus atvyko  LSMU Kauno klinikų  Neonotologijos klinikos socialinė darbuotoja I. Šikšniuvienė, kuri labai išsamiai dalijosi savo įžvalgomis, profesine patirtimi bei kasdienine socialinio darbuotojo veikla. Neonotologijos klinikoje socialiniai darbuotojai padeda šeimoms susitaikyti su naujagimių sveikatos sutrikimais, kaip reikia atrasti tinkamų žodžių paaiškinti tėvams, kad jų vaiko nebėra.
 • 2021 spalio 5 d. „Socialinės gerovės politika“ paskaitos metu atvyko Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus pareigūnai, vyriausioji specialistė R. Masiukienė, vyresnieji specialistai J. Zavadskienė bei D. Kubilius. Probacijos tarnybos pareigūnai studentus supažindino su Lietuvos probacijos tarnybos vykdoma veikla, pristatė savanoriško darbo, studijų praktikos atlikimo galimybes Lietuvos probacijos tarnyboje, o taip pat su keliamais reikalavimais norint tapti Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnu, pristatytos karjeros perspektyvos dirbant Probacijos tarnyboje, pareigūnų darbo pobūdį ir specifiką.
 • 2021 lapkričio 10 d. nuotolinėje paskaitoje dalyvavo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė K. Mišinienė. Centro vadovė studentus supažindino kokios yra galimos grėsmės, kokių atsargumo priemonių reikia imtis, norint netapti prekybos žmonėmis auka, žinoti, kur nukreipti aukas pagalbos. Studentams pristatytos pagrindinės prekybos žmonėmis formos ‒ prostitucija, darbo išnaudojimas, vertimas daryti nusikaltimus, fiktyvios išnaudojančios santuokos.
 • 2021 lapkričio 17 d. nuotolinėje paskaitoje dalyvavo Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyriaus psichologė J. Kniežaitė. Ji pristatė bendradarbiavimo svarbą tarp socialinio darbuotojo ir psichologo teikiant socialines paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims.
 • 2021 gruodžio 3 d. užsiėmimuose nuotoliniu būdu prisijungė ir dalyvavo LSMA Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovas S. Davainis, kuris yra Socialinio darbo katedros absolventas, studijų krypties komiteto pirmininkas. Šis susitikimas su S. Davainiu buvo labai naudingas, nes studentai suprato, kiek daug veiklų socialinis darbuotojas atlieka skirtinguose sveikatos priežiūros įstaigų skyriuose: konsultuoja pacientą ir šeimos narius psichiatrijos skyriuose, slaugos ligoninėje padeda suruošti dokumentus nustatyti asmens darbingumui/neįgalumui.

Socialinio darbo trečio kurso studentai susipažino:

 • 2021 spalio 4 d. nuotolinėje paskaitoje dalyvavo J. Baltaduonytė,  Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Studentai analizavo senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybės nustatymo praktiniame socialiniame darbe temą.
 • 2021 lapkričio 4 d. studentai vyko į  nevyriausybinę organizaciją pavadinimu Paramos šeimai centras „Darnūs namai“. Studentus priėmė socialinė darbuotoja, projektų koordinatorė  J. Gudliauskaitė-Godvadė. Išvykos tikslas: susipažinti su nevyriausybine organizacija, dirbančia vaiko gerovės srityje. Geriau suprasti NVO vaidmenį įgyvendinant vaiko ir šeimos politiką Lietuvoje. Išsiaiškinti, kokias veiklas vykdo įmonė įgyvendindama vaiko ir šeimos gerovės projektus.
 • 2021 lapkričio 5 d. studentai vyko į Pilnų namų bendruomenę, kur susitiko su socialine darbuotoja B. Janickiene ir projektų vadove R. Jakuboniene, kurios pristatė pagrindines šios organizacijos veiklas. Socialinė darbuotoja supažindino studentus su pagrindiniais reabilitacijos bendruomenėje etapais, esminiais iššūkiais reabilitacijoje esantiems asmenims, jų artimiesiems bei darbuotojams.
 • 2021 lapkričio 15 d. nuotolinėje paskaitoje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė E.Mockienė. Studijų dalyko tema: Socialinės reabilitacijos paslaugų organizavimas. E. Mockienė pasakojo studentams, kaip yra vertinami neįgalių poreikiai, bet nustatoma, kokių socialinių paslaugų asmeniui reikia, kaip rašomi projektai, pagal kuriuos šiuo metu yra finansuojamas socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas Kauno m. savivaldybėje.

Organizuodami šias įdomias išvykas Socialinio darbo katedros dėstytojai siekia supažindinti studentus su profesijos darbu, suteikti jiems galimybę geriau pažinti šio darbo specifiką, pamatyti realią darbo aplinką bei pabendrauti su organizacijose dirbančiais specialistais.