2022 m. lapkričio 15 d. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo III kurso studentai lankėsi Šeimos krizių centre. Studijų dalyko „Socialinis darbas šeima“ užsiėmimas SD0 gr. studentams vyko Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų šeimai skyriaus padalinyje – Šeimos krizių centre.

Šeimos krizių centras – teikia socialines paslaugas vaikams ir jų šeimoms, kurios patiria socialinę riziką. Taip pat vaikams, kuriems nustatyta laikinoji priežiūra, smurtą patyrusiems asmenims ir jų vaikams. Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Birutė Mikulėnaitė supažindino studentus su bendrosiomis ir specialiosiomis socialinėmis paslaugomis socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms bei darbo su šia klientų grupe aktualijomis. Užsiėmimo metu socialinio darbo katedros lektorė I. Venckienė ir trečio kurso socialinio darbo studentai analizavo temą „Intensyvi krizių įveikimo pagalba šeimoms socialinių paslaugų įstaigoje“.

Vizito metu socialinio darbo studentai turėjo galimybę išgirsti ir analizuoti socialinio darbo pavyzdžius teikiant pagalbą šeimoms, esančioms krizinėse situacijose.