2023 m. gegužės 4 d. į Kauno kolegiją Medicinos fakultetą susirinko slaugos ir akušerijos specialistai iš įvairių Lietuvos regionų, SAM atstovai, dėstytojai, socialiniai partneriai, studentai bei visi besidomintys medicinos mokslu. Padėkoti, pagerbti ir padiskutuoti aktualiomis temomis kvietė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto ir Akušerių sąjungos organizuojama ir jau tradicine tapusi respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika: iššūkiai ir galimybės 2023“. Konferencija prasidėjo šiltais padėkos žodžiais, kuriuos išsakė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas J. Dovydaitis. Dekanas dėkojo slaugos ir akušerijos darbuotojams už ryžtą, nepaprastą atsidavimą savo darbui bei žmonių gerovei. Susirinkusiems į konferenciją dėkojo ir Slaugos katedros vedėja V. Rastenienė.

Plenarinėje dalyje apie „Jaunojo slaugytojo karjeros galimybes“ pristatė Sveikatos ministerijos ilgalaikės priežiūros koordinavimo ir įgyvendinimo ministerijos patarėjas M. Čiurlionis, kuris teigė, jog slaugytojo profesija itin atsakinga ir vertinama profesija, tad kiekviena aukštoji mokykla, privalo dėti kuo daugiau pastangų siekiant pritraukti ir ugdyti naujus specialistus, kurių poreikis Lietuvoje, šiuo metu, stipriai išaugęs.

Antrąjį pranešimą skaitė Sveikatos ministerijos patarėja I. Šakienė pristatydama „Slaugytojo vaidmenį teikiant ambulatorines paslaugas namuose“. Trečiajame pranešime apie „Slaugos žmogiškųjų išteklių apsaugą ir stiprinimą siekiant tvarios profesijos ateities“ papasakojo LSSO prezidentė A. Volodkaitė.

Po plenarinės dalies visus susirinkusius dalyvius Medicinos fakulteto dekanas J. Dovydaitis ir Slaugos katedros vedėja V. Rastenienė kvietė į darbą sekcijose, kuriose buvo nagrinėjami „Slaugytojų rengimo ir įrodymais pagrįstos slaugos aktualijos“, „Slaugos kokybė ir integralus požiūris į pacientų įvairovę“, „Įrodymais pagrįstos akušerijos praktikos aktualijos“.

Po pristatymų vykusiame apibendrinime sekcijų moderatoriai – doc.dr. Vaidas Jotautis, lekt. Dalė Smaidžiūnienė, doc.dr. Viktorija Piščalkienė, lekt. Rasa Juozapavičienė: Lietuvos akušerių sąjungos prezidentė Ilona Joneliūnienė, doc.dr. Alina Vaškelytė, dėkojo pranešėjams už itin aktualius, įdomius ir įtraukius pranešimus bei diskusijas, kurios skatina tobulėti.

Džiaugiamės, jog konferencija „Slaugos mokslas ir praktika: iššūkiai ir galimybės 2023“ kasmet sulaukia vis didesnio dalyvių susidomėjimo ir įsitraukimo. Ši konferencija tai ne tik puiki galimybė susitikti su kolegomis, kurie dirba toje pačioje srityje, tai nepaprasta galimybė diskutuoti, aptarti kylančius iššūkius ir galimybes, išgirsti patarimus ir pasidalinti gerąja patirtimi.

Primename, jog su visais konferencijos „Slaugos mokslas ir praktika: iššūkiai ir galimybės 2023“ pranešėjų moksliniais straipsniais galėsite susipažinti parengtame e- leidinyje.