2023 m. sausio 21 d. Kauno kolegijoje Medicinos fakultete Slaugos katedroje vyko skubiosios medicinos pagalbos programos baigiamasis egzaminas.

Specializantai atvykę iš Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus, Šakių, Kauno miesto demonstravo pasirengimą teikti pagalbą ūmių situacijų metu – vertinti įvairių amžiaus grupių asmenų būklę ūmių situacijų metu ir traumų atvejais, dirbti komandoje, nustatyti sutrikusias gyvybines funkcijas bei jas palaikyti, priimti sprendimus, teikti būtinąją medicinos pagalbą taikant modernias medicinos technologijas.

Puiki dėstytojų komanda imitavo praktines situacijas, vertino atliekamus veiksmus, fiksavo kritines klaidas. Specializantai iš įvairių Lietuvos regionų turėjo galimybę pasidalinti patirtimi, demonstruoti praktinius gebėjimus, kurių dėka gelbėjamos žmonių gyvybės.