Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros ergoterapijos ir kineziterapijos studijų programų dėstytojos Emilija Strimaitytė ir dr. Ligita Šilinė birželio 13-17 dienomis viešėjo Malagos universitete pagal Erasmus+ programą dėstymui, kuriame skaitė paskaitas, vedė praktikinius užsiėmimus studentams bei buvo pakviestos dalyvauti magistrinių baigiamųjų darbų gynime.

Tai pirmasis Kauno kolegijos dėstytojų vizitas į šį universitetą. Vizito metu buvo aptarta ergoterapijos ir kineziterapijos studentų praktikos bei dalinių studijų galimybės Malagos universitete. Sutarta, jog šiame universitete yra puikios galimybės ir praktinės bazės studentams įgyti tiek teorinių žinių, tiek praktinių įgūdžių.

Pačiame universitete veikia kineziterapijos ir ergoterapijos klinikos, kuriose studentai įgyja praktinių įgūdžių dirbdami tiesiogiai su pacientais prižiūrint dėstytojui. Studijoms naudojami įvairūs muliažai, manekenai, simuliaciniai kambariai bei kita moderni kineziterapijos ir ergoterapijos įranga.

Taip pat, buvo aptarta tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo galimybės. Malagos universiteto studentai buvo pakviesti dalyvauti Kauno kolegijos Medicinos fakulteto ir Reabilitacijos katedros organizuojamose konferencijose. Aptarta bendrų tyrimų galimybės planuojant tarptautinius tyrimus ir studentų baigiamuosius darbus.

 

Visit of the lecturers of the Department of Rehabilitation to the University of Malaga

On the13-17 of June, Emilija Strimaityte and Ligita Siline visited the University of Málaga under the Erasmus + program. Lectures gave lectures and practical classes to students. Also Emilija Strimaityte and Ligita Siline was invited to take part in the defences of final master’s theses.

This is the first visit of Kaunas University of Applied Sciences lecturers to this university. During the visit, the possibilities of internships and studies for occupational therapy and physiotherapy students at the University of Malaga were discussed. It is agreed that this university has excellent opportunities and practical bases for students to acquire both theoretical knowledge and practical skills.

There are physiotherapy and occupational therapy clinics where students gain practical skills by working directly with patients under the supervision of a lecturer. Various mannequins, simulation rooms and other modern physiotherapy and occupational therapy equipment are used for the studies.

Also, the possibilities of international scientific cooperation were discussed. Students of the University of Malaga were invited to participate in conferences organized by the Faculty of Medicine and the Department of Rehabilitation of Kaunas University of Applied Sciences. Possibilities for joint research in planning international research and student final thesis were discussed.