2022 m. lapkričio 11 d. Lietuvos ergoterapeutų draugija organizavo konferenciją „Iššūkiai ergoterapijai Lietuvoje: ar esame pasirengę?”, kurios metu buvo skaitomi pranešimai apie esamus iššūkius ergoterapijai. Šiuo metu draugija ir Reabilitacijos katedros dėstytojos Evelina Lamsodienė ir Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė prisideda prie ergoterapeutų įtraukimo į ambulatorinių paslaugų namuose komandos. O svarbiausia vyko ir Lietuvos ergoterapeutų draugijos narių susirinkimas ir balsavimas už naują valdybą. Taigi Lietuvos ergoterapeutų draugijos pirmininke tapo Reabilitacijos katedros dėstytoja Giedrė Sasnauskienė, o pirmininko pavaduotoja tapo A. Pranskaitytė-Bielevičienė. 

Sveikiname Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros dėstytojas su džiugiais pasiekimais!