2013 m. birželio mėn. 26 d. Europos Parlamentas patvirtino susitarimą dėl naujos Erasmus+ programos, kuri bus įgyvendinama 2014–2020 metais. Programa siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai.

Erasmus+ prioritetai aukštajam mokslui:

  • didinti studentų įsidarbinimo galimybes, tobulinti gebėjimus, prisidėti prie Europos ekonominės pažangos gerinimo;
  • gerinti mokymo(si) kokybę;
  • įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse, vystyti Partnerių šalių gebėjimus;
  • stiprinti tarptautiškumą

Viena iš remiamų Mobilumo veiklų yra visų sektorių švietimo darbuotojų mobilumas, kurio tikslas – mokymasis, kvalifikacijos kėlimas, praktika užsienyje, mokymas/dėstymas. Tuo pagrindu į Kauno kolegijos Reabilitacijos katedrą, tikslu stiprinti tarptautiškumą ir tarpinstitucinius ryšius atvyko kolegos iš Portugalijos ir Turkijos universitetų. Abu svečiai pristatė savo mokymo institucijas. Luis Sancho, profesorius iš Sveikatos Mokyklos, Portugalijos Aveiro Universiteto,  nervų sistemos anatomijos bei fiziologijos subtilybes pristatė Kineziterapijos bei Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadybos studijų programų pirmo kurso studentams. O Hikmet Ucgun, atvykusio iš Kineziterapijos ir Reabilitacijos katedros, Turkijos Bezmialem Vakif Universiteo, paskaitų tema buvo „Kineziterapija kardiologiniams bei pulmunologiniams pacientams“.