Š. m. gegužės 1 – gegužės 10 dienomis Kauno kolegijos Medicinos fakulteto akušerijos studijų programos partnerė akušerė, profesorė Antigoni Sarantaki iš Graikijos skaitė akušerijos studentams paskaitas apie pagrindinius akušerijos modelius, pristatė akušerinės priežiūros modelį Graikijoje.

Tarptautinių projektų koordinatė Graikijos West Attika universitete bei profesorė A. Sarantaki yra ilgametė akušerijos studijų programos tarptautinė partnerė. Vizito metu profesorė pristatė akušerinės priežiūros modelį Graikijoje, o studentai dirbo mažomis grupelėmis, diskutavo įvairiomis temomis bei dalijosi savo patirtimis iš profesinių praktikų gyvenimo.

Kartu su prof. Antigoni Sarantaki buvo aplankyti du Kauno miesto gimdymo stacionarai. Profesorei įspūdį paliko LSMU Kauno ligoninės Krikščioniškųjų gimdymo namų jaukumas, idėja, kad moterys gali gimdyti vonioje. A. Sarantaki džiaugėsi, kad Kauno kolegijos absolventė Gabrielė Ražinskaitė dalijosi savo patirtimi ir pristatė ligoninės veiklą.

Besilankydama LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2) profesorė buvo sužavėta pogimdyminių palatų jaukumu, pritaikymu šeimos poreikiams. A. Sarantaki pabrėžė, kad Graikijos ligoninėse tokia ligoninė kaip pastaroji – būtų laikoma ypač aukšto lygio privačia ligonine ir už visą priežiūrą gimdymo ir pogimdyminiu laikotarpiu moterims / šeimoms reikėtų sumokėti nemažą pinigų sumą.

Gegužės 3 d. profesorė dalijosi savo žiniomis ir praktika su įvairių šalių akušeriais, akušerijos dėstytojais bei studentais. Šią dieną buvo organizuojama tarptautinė mokslinė praktinė konferencija akušerijos studentams, dėstytojams, akušeriams „Normalus nėštumas ir gimdymas: akušerijos praktika skirtingose šalyse“ (angl. „Normal labour and birth: midwifery practice in different countries“), kurią organizavo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros lektorė Alina Liepinaitienė. Profesorė dalijosi istorija, kaip akušerija atsirado jų šalyje, kaip ji vystėsi ir ką dabar akušerija jiems reiškia, kokią vertę akušerija ir akušerijos studijos turi Graikijoje.

Tarptautinis bendradarbiavimas tarp akušerių įvairiose šalyse yra ypač glaudus ir tvarus, tad profesorės Antigoni Sarantaki vizitas buvo ne tik labai įdomi, bet ir naudinga patirtis studentams, išsamiau susipažinti ne tik su akušerijos praktika, bet ir su akušerinės priežiūros skirtumais įvairiose šalyse.

Profesorė džiaugėsi turėjusi galimybę iš arčiau pamatyti Kauno kolegijoje įrengtą akušerinę simuliacijų klasę, susipažinti su burnos sveikatos katedra, aplankyti gimdymo stacionarus Kaune. A. Sarantaki dėkojo, kad Kauno kolegija suteikia galimybes studentams kasmet atvykti iš Graikijos, atlikti profesinės veiklos praktikos užduočių, o Lietuvos ligoninės mielai priima užsienio studentus.

Vizito metu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės, planuojamas intensyvus kursas (angl. Blended intensive program) tik akušerijos studentams, įtraukiant ne mažiau kaip 10 užsienio partnerių šalių, bei aptartos tolimesnio dėstytojų vizitų galimybės ir poreikiai.