Kauno kolegijoje siūloma studijų programa – Bendrosios praktikos slauga. Tai nepaprasta specialybė, slaugytojui negalėtume paskirti vienos konkrečios užduoties, tai žmogus, kurio atsakomybės apima labai platų spektrą, o monotonija niekada netampa darbo dalimi.

Slaugytojais tampa tie, kurie nori daryt gerą kitiems. Empatija, polėkis, supratimas, gebėjimas įsiklausyti į kitą žmogų ir jo problemas – didžiausia vertybė slaugytojo profesijai.

Baigus Bendrosios praktikos slaugos studijas studentai geba dirbti ne tik savarankiškai, bet ir komandoje, suteikti slaugos paslaugas visų lygių asmenims, įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius pacientams.

Paklausus absolventų ir pirmakursių, kas lemia jų pasirinkimą studijuoti Bendrosios praktikos slaugą Kauno kolegijoje, sulaukiame vienareikšmiško atsakymo – galimybė įgauti praktinių žinių. Praktika slaugytojo profesijoje, nepaprastai svarbi, tik jos dėka studentai gali suprasti kaip pritaikyti jau įgytas teorines žinias ir kaip elgtis gyvenimiškose, o kartais ir netikėtose situacijose.

Džiaugiamės, jog Kauno kolegijos Medicinos fakultetas yra pasirašęs ne vieną bendradarbystės sutartį, kuri leidžia studentams prisiliesti ir pažinti slaugytojo darbą iš arčiau. Šį kartą dėstytoja Rūta Lukianskytė pakvietė pirmo kurso studentus susipažinti, pamatyti ir iš arčiau pažinti slaugytojo darbą, dirbant su pensinio amžiaus žmonėmis VšĮ Kauno Panemunės Socialinės globos namuose.

Šie slaugos namai dirba vadovaudamiesi atsakomybe, profesionalumu, pagarba ir pasitikėjimu grįstomis vertybėmis. Tad ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientams, bet ir darbuotojams, ir viskas tam, kad šiuose namuose visiems būtų gera. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose teikiamos stacionari globa ir slauga bei įkurti socialinės priežiūros ir socialinės globos dienos centrai.

Kauno Panemunės socialinės globos namai vadovaujami direktorės – Silvijos Gružauskienės, noriai priima studentus ir džiaugiasi galėdami suteikti praktinės naudos. Slaugos namų direktorė S. Gružauskienė pabrėžia: „Svarbu užtikrinti  socialinę partnerystę, siejant teorinį mokymą su praktika“. Studentai atliekant praktiką „Panemunės Socialinės globos namuose“ prisiliečia ne tik prie darbo su pacientais, bet ir skatinami integruoti į kolektyvą, pažinti darbo kultūrą, išmokti įsivertinti save ir prisiliesti prie įvairių klinikinių situacijų, – pastebi direktorė S. Gružauskienė.

Direktorė teigia, kad nauda yra abipusė, ja gauna ne tik studentas, bet ir įstaiga bei jos darbuotojai: „įstaigai naudinga, nes studentų žinios naujos, šiuolaikiškos ir darbuotojai gali  gauti  tam tikros informacijos iš studentų atliekančių praktiką t.y.  naujų būdų, metodų, priemonių pasirinkimo asortimento ir pritaikomumo, dokumentavimo naujovių.

Praktika svarbi kiekvienos specialybės studentui, tačiau slaugytojui tai itin svarbu. Kasdieninės situacijos, netikėti posūkiai ir sprendimai, kuriuos reikia priimti čia ir dabar – kartais gali net ir ilgamečius darbuotojus „išmušti iš vėžių“, dėl šios priežasties itin svarbu pasisemti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių.

Tam pritaria ir S. Gružauskienė, sakydama: „Manyčiau labai naudinga ir svarbu sieti teoriją su praktika, mokslu ir įtvirtinti žinias per praktiką. Studentai tobulina profesinius įgūdžius, ko negali atlikti kolegijos auditorijose, nes čia susiduria su realiu gyvenimu ir situacijomis, sprendimus reikia priimti čia ir dabar, yra galimybė konsultuotis su komandos nariais, praktikais, specialistais. Praktikos padeda studentams pasirinkti darbo vietas, priimti sprendimus dėl karjeros galimybių ir pan., įgaunami reikalingi profesiniai įgūdžiai, įsivertinamos silpnosios ir stipriosios pusės“.

Lapkričio 28 d. Bendrosios praktikos slaugos (BPS) 2/3 grupės studentai jau pirmo kurso metu atliko vienos dienos praktiką VšĮ Kauno Panemunės slaugos namuose. Su trupučiu baimės ir nedrąsiais pirmais žingsniais studentės žengė į palatas ir užtvirtino pirmųjų mėnesių teorines žinias. Daug naujo, nematyto ir nepatirto – dalinosi įspūdžiai studentės, tačiau dar daugiau patirtos laimės, pamačius laimingas ir dėkingas senolių akis.

BPS studentės noriai dalinosi įspūdžiais ir neslėpė, kad iššūkių dienoje tikrai netrūko. Merginos visą dieną atlikinėjo joms paskirtus darbus, kartu su Kauno Panemunės socialinės slaugos namų slaugytojų priežiūra. Daugeliui pirmą kartą teko susidurti su senyvo amžiaus pacientų priežiūra – matuoti spaudimą, rūpintis kūno priežiūra, maitinti ir aprengti pacientus. Studentės pastebi, kad vienos iš svarbiausių slaugytojo profesijos savybių – gebėjimas įsiklausyti, prieiti ir empatiškai pažvelgti į kiekvieno paciento situaciją. Vienas iš netikėčiausių iššūkių tapo bendravimas su kai kiuriais slaugos namų pacientais, – sako studentės.

Daugelis studenčių pabrėžia, kad kai kurios situacijos šokiravo, o kitos slaugytojos darbą įsivaizdavo ne taip, tačiau visos studentės teigia, kad vienos dienos supažindinamoji praktika labai patiko. Tai buvo puiki galimybė įsijausti į slaugytojos poziciją, suprasti su kokiais iššūkiais jos susiduria ir kaip teoriją galima pritaikyti realiose situacijose.