Kauno kolegija, plėtodama socialinę partnerystę, siekia užtikrinti studijų atitiktį darbo rinkos poreikiams. Socialiniai partneriai dalyvauja studijų krypčių komitetų veikloje, sukuria studentams praktikos vietas, dalyvauja vertinant baigiamuosius darbus, skaito paskaitas bei kartu vykdo mokslinius taikomuosius tyrimus.

Alytaus PSPC administracija pakvietė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros vedėją Mildą Gintilienę, lektorę Eveliną Lamsodienę ir vadovą praktiniam mokymui Donatą Gužauską į naujai atidarytą vaikų multisensorinę kliniką.

„Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centro Vaikų dienos centras tai – centras, kuriame teikiamos paslaugos įvairią negalią turintiems vaikams ir paaugliams. Jame dirba platus būrys specialistų, siekiančių skatinti vaiko raidą ar padėti išspręsti iššūkius elgesyje ir bendravime. Jaukios ir šiltos įstaigos patalpos, profesionalūs darbuotojai ir šiuolaikinė įranga dar labiau sustiprina norą pakviesti ten atlikti praktiką Kauno kolegijos studentus. Keturi skirtingi sensoriniai kambariai, kuriuose vietą atranda ergoterapeutas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas ir kiti specialistai, leidžia atskleisti vis kitus vaikų gebėjimus. Visa tai paliko supratimą, kad ir toliau nuo didžiųjų Lietuvos miestų esantys specialistai yra stipri komanda, padedanti tėvams, auginantiems vaikus, kuriems reikia įvairiapusės pagalbos“, – kalba lektorė Evelina Lamsodienė.

„Pirmas įspūdis – labai gera emocija, emocija specialistų – ten dirbančių ir kuriančių ateitį sensorinių sutrikimų turintiems vaikams, jų šeimoms. Sukurta terapinė aplinka su skirtingais dirgikliais – stimulais, padedančiais moduliuoti per žaidimą, per relaksaciją. Tikiuosi, praktikų metu mūsų studentai turės puikią galimybę atrasti naujoves ir patys save“, – dalijasi įspūdžiais Reabilitacijos katedros vedėja Milda Gintilienė.

„Bendradarbiavimu grindžiama socialinė partnerystė, jos plėtra, glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais užtikrina studentams naujas, kokybiškas praktikos atlikimo vietas. Džiugu tai, kad šioje naujoje klinikoje galės praktiką atlikti net 3 studijų programų studentai. Siekiant užtikrinti sėkmingą mentorystę, sklandų bendradarbiavimą tarp studento ir mentoriaus, klinikos darbuotojai dalyvaus fakultete organizuojamuose mentorystės mokymuose“, – atskleidžia vadovas praktiniam mokymui Donatas Gužauskas.

Ši klinika išsiskiria įrangos gausa – tokios komplektacijos įrangą Lietuvoje turi tik kelios gydymo įstaigos. Multisensorinėje klinikoje įkurti keturi kambariai – minkštas žaidimų, tamsusis ultravioleto, žaidimų ir edukacinis. Kambariuose sukurta aplinka stimuliuoja jausmus ir emocijas, gerina suvokimą bei dėmesio koncentraciją, atmintį, pažinimą bei lavina kalbą, sukelia laimės pojūtį, gerina judėjimo funkcijas, laikyseną, mažina agresiją ir baimes, mažina išsiblaškymą, o kartu gerina tarpusavio santykius ir psichologinę adaptaciją. Kiekvieno iš šių kambarių funkcija – skirtinga.

Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, bendri tikslai – kompetencijų tobulinimas, socialinis atsakingumas, Socialinio darbo, Ergoterapijos, Kineziterapijos studijų programų studentų praktikos galimybės. Šie tikslai svarbūs ateityje siekiant prisidėti prie darnaus bendradarbiavimo, rengiant ir dalyvaujant bendruose projektuose bei įvairiose veiklose.