Įgyvendinant Erasmus+  Strateginių partnerysčių projektą „Preventing Stress in the Teaching Profession-Stress Free Teachers“, Nr. 2016-3715/001-001, 2019 m. gegužės 27 d. Kauno Dainavos progimnazijoje organizuotas seminaras- projekte sukurtų produktų sklaidos renginys „Mokytojai be streso – streso valdymas mokytojo darbe“. Seminare dalyvavo daugiau nei 40 mokytojų ir mokyklų vadovų iš įvairių Kauno mokyklų: Kauno Kovo 11-osios progimnazijos, Kauno Dainavos progimnazijos, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos ir kt. Seminarą vedė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorės. Renginio metu aptarti projekto metu  atlikto tarptautinio tyrimo apie pedagogo veikloje patiriamą stresą ir jo priežastis rezultatai, pristatyta mokytojams skirta streso valdymo technikų metodinė priemonė bei e-mokymosi portalas „Mokytojai be streso“, praktiškai išbandyti probleminių situacijų analizės metodai streso įveikai profesinėje pedagogo veikloje.