2023 m. gegužės 18-19 d. Jūrmaloje (Latvijoje) vyko tarptautinė mokslinė konferencijaSveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos kokybė – ŠVIETIMAS IR PRAKTIKA“ (angl. “Quality of Health Care and Social Welfare – EDUCATION AND PRACTICE”). Konferencijoje dalyvavo Socialinio darbo katedros lektorės Aušra Kavaliauskienė bei Ilona Venckienė, ir Slaugos katedros lektorės Loreta Bukartienė bei Rūta Lukianskytė.

Lektorės Aušra Kavaliauskienė bei Ilona Venckienė skaitė pranešimą angl. “The Role of the Mentor in the Social Work Studen’s Intership. Pranešime buvo akcentuota, kad mentoriaus vaidmuo studento profesinės veiklos praktikos metu yra daugialypis ir nuolat besikeičiantis. Tai priklauso nuo mentoriaus asmeninės patirties, išorinės ir vidinė motyvacijos, tapimo mentoriumi aplinkybių ir santykių pobūdžio su profesinės veiklos praktiką atliekančiais studentais.

Lektorės Loreta Bukartienė bei Rūta Lukianskytė parengė ir konferencijos metu pristatė stendinį pranešimą angl. “Application of Telemedicine in Postoperative Wound Care”.

Tarptautinės konferencijos dalyviai pristatė naujausius tyrimus skaitmeninės medicinos, darnaus vystymosi sveikatos ir socialinės priežiūros specialistų rengimo kontekste bei aktyviai diskutavo apie kūrybiško požiūrio svarbą sveikatos priežiūros ir studijų procese. Pranešimus konferencijoje skaitė dalyviai iš įvairių šalių: Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Vokietijos. Pranešimų tematikos pasiskirstė į dvi grupes:

  1. Skaitmeninimas medicinoje ir švietime – kūrybiškas požiūris į sveikatos priežiūrą ir studijų procesą:
  • skaitmeninimo iššūkiai ir rizika į pacientą orientuotame sveikatos priežiūros procese;
  • į studentą orientuotas požiūris į suskaitmenintą ugdymą ir studijų procesą;
  • skaitmeniniai įgūdžiai socialinės rūpybos srityje.
  1. Specialistų rengimas darniam vystymuisi sveikatos ir socialinės priežiūros srityje:
  • darbo rinkoje reikalingų kompetencijų įgijimas nuotolinių studijų procese;
  • mokymasis medicinos ir socialinio darbo aplinkoje (sveikatos priežiūros ir socialinio darbo mentorystė);
  • grįžtamasis ryšys dėstytojų darbe;

Konferencijos tikslas skatinti tarpdalykinį bendradarbiavimą keičiantis akademine ir profesine patirtimi buvo pilnai pasiektas. Konferencijoje dalyvavusios MF lektorės planuoja plėtoti tolimesnį bendradarbiavimą su P.Stradins Medical College of the University of Latvia dėstytojais.