Senjorai, didžiąją savo profesinės veiklos dalį atidavę aukšto lygio sveikatos priežiūros specialistų rengimui Kauno kolegijoje, 2020 m. susibūrė į klubą „Kolegos“. Šis klubas siekia vienyti senjorus, skatinti tarpusavio bendravimą, išlaikant jų savivertę, puoselėti kolegijos vertybes, tradicijas, palaikyti istorinę ir kaupti išliekamąją atmintį.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto senjorų klubas „Kolegos“ dalyvauja edukaciniuose renginiuose, inicijuoja ir atlieka švietėjišką veiklą kitose organizacijose.

Bendruomeniškumas – viena iš Kauno kolegijos vertybių, kuria siekiama ilgalaikių ir glaudžių bendruomenės narių santykių. Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujamasi – bendravimas ir bendradarbiavimas, dalijantis sukaupta patirtimi, žiniomis bei idėjomis. Kolegijos sėkmę kuria bendrai sutelktos kiekvieno bendruomenės nario pastangos. Klubo „Kolegos“ pirmininkė Valerija Gaulienė ne tik stiprina ryšį tarp bendruomenės narių, tačiau ir aktyviai prisideda prie bendrystės puoselėjimo su kitomis asociacijomis.

Klubas pasirašė sutartį su Kauno technologijų universiteto klubu „Emeritai“ bei V. Kudirkos bibliotekos „Berželio“ padaliniu. Senjorų klubo „Kolegos“ nariai teigia, kad glaudus bendradarbiavimas su šiomis įstaigomis leido atsiskleisti ir įvykdyti švietėjiškos veiklos planą, pagal kurį sėkmingai vedamos paskaitos medicinos srities tema Dainavos rajono bendruomenei.

Klubo nariai džiaugiasi, kad yra suteikiamos galimybės susiburti Kauno kolegijos erdvėse ir jose rengti įvairius šventinius susitikimus.