Š.m. rugpjūčio 23 d. Medicinos fakultete organizuotas renginys – viešoji konsultacija „Iššūkiai, sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“. Renginys skirtas švietimo įstaigų darbuotojams: vadovams,  mokytojams, spec. pedagogams, logopedams, psichologams, kitiems švietimo specialistams. Renginyje dalyvavo ir pranešimus skaitė ne tik Kauno kolegijos dėstytojos, bet ir išorės ekspertės, turinčios teorinės bei praktinės patirties dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. VU ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centro ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja vaikų neurologė dr. Laima Mikulėnaitė pristatė be galo įdomų ir informatyvų  pranešimą apie autizmo sampratą, paplitimo tendencijas, vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, raidos bruožus. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė aptarė vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socialinio elgesio problemas ir jų korekcijos metodus, taip pat pristatė neseniai veiklą pradėjusio LASUC Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus tikslus ir veiklas. Medicinos fakulteto dėstytoja, prodekanė dr. Lijana Navickienė pristatė neseniai kartu su bendraautoriais parengtą metodinį leidinį „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“. Minėto leidinio bendraautorė  Medicinos fakulteto docentė Viktorija Piščalkienė aptarė pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo svarbą užtikrinant veiksmingą vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų,  ugdymą ir teigiamus pokyčius, dalijosi patirtimi, įgyta šiuo metu KK Medicinos fakulteto vykdomam NE(galiu) projekte („Vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatos stiprinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“. Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo). Kauno kolegijos Medicinos fakulteto lektorė, Vilijampolės socialinės globos namų ergoterapeutė Evelina Lamsodienė  pristatė pranešimą apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, jutiminės informacijos apdorojimo sutrikimus ir jų mažinimo priemones.

Renginio dalyviai turėjo galimybę ne tik išgirsti daug naudingos informacijos renginio tema, bet ir užduoti klausimus, konsultuotis, dalintis sava patirtimi dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.

„Autizmo sutrikimų visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, nustatoma vis daugiau. Statistika skelbia, kad kasmet mūsų šalyje diagnozuojama virš 500 šimtų naujų autizmo atvejų.  Pastaraisiais metais Lietuvoje daugėja iniciatyvų, skirtų autizmo tematikai: vykdomi projektai, verčiamos knygos, organizuojami mokymai pedagogams. Mūsų fakultete dirbančių dėstytojų profesinės veiklos patirtis ir vykdomų tyrimų kryptys sudaro puikias prielaidas prisidėti prie minėtų iniciatyvų. Tuo pačiu džiaugiamės, kad į panašius renginius atvyksta Lietuvoje žinomi ekspertai, dirbantys su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Tai mums suteikia galimybes ne tik dalintis turimomis žiniomis ir patirtimi, bet ir ieškoti naujų veiklos formų ir idėjų, skirtų šiai aktualiai sričiai“, – teigia Medicinos fakulteto prodekanė dr. Lijana Navickienė.