Šių metų lapkričio 20–22 dienomis Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros lektorė, VDU doktorantė Alina Liepinaitienė lankėsi Norvegijoje, Oslo Metropolitan universitete. Šio susitikimo metu akušerė vedė paskaitą Oslo universiteto akušeriams apie akušerių darbą bei teikiamą akušerinę priežiūrą karo niokojamoje Ukrainoje.

A. Liepinaitienė pasidalino savo žiniomis, patirtimi, susijusia su akušerinės priežiūros teikimu Ukrainoje bei bendradarbiavimo su Ukrainos akušerių sąjunga įspūdžiais. Kadangi karo Ukrainoje eiga yra asmeniškai palietusi lektorės šeimą, apie tai ji kalba drąsiai, iliustruodama dabartinės akušerinės priežiūros aktualijas Ukrainoje. Studentai buvo be galo įsitraukę į diskusijas, klausėsi, klausė įvairių, su akušerijos priežiūra karo zonoje susijusių klausimų. Domėjosi, kokios yra pagalbos galimybės iš jų šalies Ukrainos akušeriams, susidomėjo savanorystės galimybės karo ligoninėse.

Susitikimo metu taip pat buvo aplankyta Osle įsikūrę natūralių gimdymų namai, kur šeimos gali atvykti ir gimdyti natūraliai, be akušerinių intervencijų, o esant pageidavimui, gali gimdyti namuose, prižiūrimi akušerių, dirbančių gimdymo centre. 

Bendradarbiavimo su Oslo Metropolitan universitetu vizito metu vyko susitikimas su akušerių mokslininkų grupe, aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės, bendrų projektų rengimo tematikos, išdiskutuotos studentų mainų praktikoms ir studijoms galimybės.