Auklėjimas ir tėvų elgesys turi reikšmingą vaidmenį formuojant vaiko asmenybę, įsitikinimus, vertybes ir elgesį, o tai gali turėti įtakos jo akademiniams pasiekimams, psichinei sveikatai ir būsima. Hipergloba  reiškia pernelyg saugantį ir kontroliuojantį elgesį su vaiku, kai tėvai linkę valdyti savo vaiko gyvenimą, priimti už jų sprendimus ir saugoti jį nuo galimų iššūkių ir nusivylimų.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dėstytojos kartu su partneriais iš Portugalijos, Slovėnijos, Rumunijos ir Turkijos vykdė tarptautinį tyrimą, kuriuo siekta atskleisti hiperglobą patiriančių vaikų ir jų tėvų elgesio ypatumus. Duomenys rinkti atliekant mokytojų apklausą. Tyrimo rezultatai grindžiama mokytojų atsakymais į atviro pobūdžio klausimus, kurie skirti atskleisti mokytojų patirtis apie hiperglobojamų vaikų ir jų tėvų elgesį. Tyrimas atskleidė, kad hiperglobojantys tėvai yra linkę per daug įsitraukti į savo vaikų gyvenimą, kontroliuoti kiekvieną jų gyvenimo sritį. Tokie tėvai stengiasi apsaugoti savo vaikus nuo nesėkmių ar nusivylimų ir turėti nerealių lūkesčių dėl jų pasiekimų. Į hiperglobą linkusiems tėvams taip pat būdingas nepasitikėjimas mokytojais, jų profesine kompetencija.  Išsamiau su tyrimo rezultatais susipažinti galima straipsnyje  Behavioural characteristics of overparented children and their parents | Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose (kaunokolegija.lt)

Tyrimas vykdytas įgyvendinant tarptautinį Erasmus projektą „Overparenting – allow your children to make mistakes“ (Free Kids), projekto Nr. 2020-1-PT01-KA204-078497“.

Daugiau informacijos apie projektą:

http://www.freekidsproject.com/

https://www.facebook.com/freekidsproject/

https://twitter.com/freekidsproject