Socialinio darbo  katedra savo veiklą pradėjo 1998 m. Šiuo metu katedroje dirba 17 dėstytojų, studijuoja  apie 180 studentų.  Per visą  Socialinio darbo katedros veiklos laikotarpį  Socialinio darbo studijų programą  baigė 1063 absolventai.

Socialinio darbo katedros  studentai  ir  dėstytojai dalyvauja  tarptautiniuose projektuose,  Erasmus+ tarptautinių mainų programoje.  Studentai vyksta studijuoti į aukštojo mokslo institucijas ar atlikti profesinės veiklos praktikas į socialines paslaugas teikiančias įstaigas Belgijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Nyderlanduose, Anglijoje, Čekijoje, Ispanijoje ir kt.

Katedroje nuolat skatinama studentus dalyvauti įvairiose veiklose, kuriose jie gauna daug neformalios, emocinės paramos iš  kitų bendramokslių, dėstytojų, socialinių partnerių. Studentai organizuoja renginius katedroje, socialinių partnerių įstaigose, dalyvauja įvairiose socialinėse akcijose, savanoriškoje veikloje, labdaringose akcijose įvairiose socialines paslaugas teikiančiose institucijose.

Socialinio darbo katedros dėstytojai dalyvauja įvairiose veiklose: yra ekspertų grupių nariai, įvairių komisijų nariai, tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijų nariai, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kartu su studentais ir socialiniais partneriais atlieka mokslo taikomuosius tyrimus.

Katedroje kasmet sistemingai renkami duomenys apie absolventų įsidarbinimą, studijų tęstinumą. Svarbus yra socialinių partnerių įtraukimas į studijų programos vertinimo ir tobulinimo procesus. Socialiniai partneriai – absolventai (Alumni klubo nariai), darbdaviai, kitų aukštųjų mokyklų atstovai – yra tiesiogiai įtraukiami į studijų programos tobulinimą ir vertinimą. Katedroje  nuolat vykdomi katedros dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių susitikimai,  kviečiami administracijos atstovai.

Išsamesnė informacija apie katedrą: http://sdk.kaunokolegija.lt

 

Kontaktai :

Katedros vedėja:
Virginija Kondratavičienė,  virginija.kondrataviciene@go.kauko.lt

Pramonės pr. 22,  IVa. 4-42 kab., LT-50387 Kaunas
Tel. (8 37) 28 12 84

Administratorė :
Gita Puikytė, gita.puikyte@go.kauko.lt

Pramonės pr. 22,  IVa. 4-37 kab., LT-50387 Kaunas
Tel. (8 37) 45 16 07