Kauno kolegijos Medicinos fakultete 2022 m. gegužės mėn. 26 d. vyko Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Sveikatos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei”.

Konferencijos metu aptartos sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo, poreikio darbo rinkoje aktualijos ir  ateities perspektyvos, pristatytos įvairios projektinės veiklos  bei jų reikšmė visuomenei,  regionui, diskutuota biomedicinos tyrimų vykdymo klausimais, pasidalinta biomedicinos ir socialinių mokslų  taikomųjų  tyrimų rezultatais.

14 – tąjį kartą renginys sukvietė per 100 aukštojo mokslo ir praktinės veiklos atstovų, dalyvaujančių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengime bei sprendžiančių socialinio darbo, sveikatos apsaugos profesinės veiklos klausimus. Renginyje dalyvavo svečiai iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos kolegijų ir universitetų, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigų.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas, gydytojas Julius Dovydatis, sveikindamas konferencijos dalyvius pažymėjo, kad gražia tradicija tapusi kasmetinė konferencija suteikia puikias galimybes stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą skatinant medicinos, sveikatos ir socialinių mokslų plėtrą, tęsiant pradėtas bei planuojant naujas veiklas ir iniciatyvas. Tuo pačiu dekanas pasidžiaugė, kad po dviejų metų pertraukos šios konferencijos organizavimas grįžo į įprastinį „gyvą“ formatą, sudarantį galimybes „akis į akį“ susitikti ir pabendrauti su ilgą laiką nematytais kolegomis. Ši galimybė dar labiau suburia bendraminčius, stiprina partnerystes, skatina diskusijas.

Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis  palinkėjo konferencijos dalyviams sėkmingo darbo ir bendradarbiavimo, tęsiant pradėtas veiklas bei planuojant naujas iniciatyvas, projektus.

Renginio dalyvius taip pat pasveikino Medicinos fakulteto studentų atstovas, I-ojo kurso Kineziterapijos studijų programos studentas Karolis Stukonis. Studentų atstovas pasidžiaugė Kolegijoje dirbančiais puikiais dėstytojais, jų reiklumu, pripažino, kad aukštojo mokslo studijos iš studento reikalauja daug darbo ir atsakomybės, o visiems renginio dalyviams palinkėjo turiningos dienos dalinantis  mokslo vaisiais.

Konferencijos dalyvius šiltais muzikiniais kūriniais pasveikino Medicinos fakulteto Kineziterapijios III-ojo kurso studentė Eirida Kudirkienė.

Plenariniame posėdyje pranešimą „Socialinė aukštojo mokslo dimensija“ skaitęs LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Andius Zalitis pristatė pagrindinius socialinės dimensijos aukštojo mokslo sektoriuje aspektus, susijusius su studijų prieinamumu, grindžiamu socialinio teisingumo principu, aptarė socialinės dimensijos aukštajame moksle įgyvendinimo svarbą, supažindino su planuojamomis  iniciatyvomis, priemonėmis  ir priėmimo į aukštąsias  mokyklas pokyčiais, siekiant užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir tęstinumo galimybes tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip asmenys su negalia, vyresnio amžiaus žmonės bei  žemesniam socialiniam ekonominiam statusui  priklausantys jaunuoliai.

Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus patarėja Diana Smaliukaitė  pasidžiaugė tokio pobūdžio organizuojama konferencija, kuri suburia  įvairius švietimo, politikos, sveikatos, aukštųjų mokyklų ir kitų socialinių partnerių atstovus, tokiu būdu užtikrinant diskusijas aktualiais klausimais. SAM atstovė trumpai pristatė sveikatos priežiūros specialistų rengimo planavimo principus ir etapus, aptarė Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto (VUK) sudėtį, planuojamus pokyčius ir priemones, skirtas studentams pritraukti į sveikatos priežiūros specialybes, kuriose labiausiai trūksta darbuotojų.

Plenarinio posėdžio pabaigoje konferencijos dalyvius pasveikino visiems gerai pažįstamas parlamentaras, gydytojas Vytenis Andriukaitis,  šiuo metu einantis PSO specialaus pasiuntinio Europos regionui pareigas. Gerbiamas svečias pristatė pranešimą „Europos darbo programa 2020-2025 ir socialinė partnerystė: būtinybė apjungti jėgas“, kuriame kėlė sveikatos sampratos klausimus, įvardino pasaulines sveikatai kylančias grėsmes, pabrėžiant karo Ukrainoje sukeltą humanitarinę katastrofą,  aptarė 2020-22025 Europos darbo programoje numatytus prioritetus siekiant geresnės sveikatos bei jų įgyvendinimo realijas Covid-19 bei karo Ukrainoje akivaizdoje.

Antroje konferencijos dalyje dalyviai dirbo 7 darbo sekcijose, skirtose tikslinėms diskusijos ir pranešimams, aktualiems konkrečių sričių specialistams praktikams ir dėstytojams.

Sekcijose aptartos slaugos ir akušerijos praktikos aktualijos bei perspektyvos (moderatorė Vilma Rastenienė), taikomųjų tyrimų kolegijose vykdymo galimybės ir iššūkiai  (moderatorė Žaneta Mickienė), burnos priežiūros specialistų rengimo klausimai (moderatorė Kristina Paužienė), socialinės gerovės aktualijos, socialinio darbo profesijos laukas (moderatorius Ovidijus Grincevičius), farmakotechnikų rengimo patirtis Lietuvoje ir Europoje, šių specialistų poreikis darbo rinkoje (moderatorė Kristina Perminaitė), pristatyti įvairių su biopsichosocialinės sveikatos gerinimu susijusių projektų tikslai ir rezultatai (moderatorė dr. Laura Žlibinaitė), darbo sekcijoje „Aplinka, mityba, sveikata“ pasidalinta aktualių ir įdomių su visuomenės sveikata susijusių tyrimų rezultatais (moderatorė Ingrida Viliušienė).

Konferencijos pabaigoje Medicinos fakulteto prodekanė dr. Lijana Navickienė padėkojo visiems renginio dalyviams bei pasidžiaugė konferencijoje diskutuotų tematikų įvairove, dalyvių aktyvumu, atvirumu ir įžvalgomis diskutuojant aktualiais sveikatos ir socialinių mokslų klausimais.