Lapkričio 13–24 dienomis Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedroje viešėjo docentė iš Nyderlandų Yvonne A. B. Buunk-Werkhoven. Bene dvi savaites fakultete besisvečiavusi dėstytoja Odontologinės priežiūros, Burnos higienos ir Dantų technologijos studijų programų studentus supažindino su bendradarbiavimo ir komandinio darbo svarba bei principais profesinės veiklos srityse. 

Werkhoven studentams vedė teorines ir praktines paskaitas apie komandinio darbo ypatumus burnos priežiūros srityje ir burnos sveikatos priežiūros specialistų tarpusavio bendradarbiavimo svarbą. Docentė studentams taip pat pristatė burnos higienisto, odontologo padėjėjo ir dantų techniko vaidmenį burnos sveikatos gerinime bei surengė apskrito stalo diskusiją apie burnos priežiūros modelių Olandijoje ir Lietuvoje palyginimą. Y. Werkhoven studentus taip pat supažindino ir vedė seminarą apie socialinius taikomuosius tyrimus burnos priežiūros studijų metu ir gilino studentų žinias kitose specialybę atliepiančiose temose.

Multikultūrinės patirtys, įgytos vizito metu, yra itin svarbios būsimų specialistų profesinio sąmoningumo didinimui. Tai gerina studentų pasirengimą darbo rinkai, padeda kūrybiškai ir efektyviai dirbti su įvairių grupių pacientais sudėtingose bei besikeičiančiose situacijose. 

Docentė Yvonne Werkhoven yra sukaupusi didelę mokslinės ir pedagoginės veiklos patirtį, yra mokslinių knygų autorė ir bendraautorė, dalyvaujanti tarptautiniuose projektuose bei tyrėjų grupėse, dėsčiusi kelių šalių aukštosiose mokyklose, prisidedanti prie Europos sąjungos šalių burnos higienistų federacijos veiklos bei aktyviai dalyvaujanti studentų mokslinės veiklos skatinime ir plėtojime.

Paskaitų metu studentai turėjo galimybę suprasti tarpdisciplininio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą, formuoti naują požiūrį į skirtingas darbo kultūras. Burnos sveikatos katedros vedėja Daiva Mačiulienė džiaugiasi, jog atvykę specialistai padeda gerinti studentų tarpkultūrinę kompetenciją profesiniame bendradarbiavime. Tokios patirtys ženkliai prisideda prie būsimų specialistų sėkmingos profesinės adaptacijos!

Dėkojame docentei Yvonne A. B. Buunk-Werkhoven už studentams suteiktas žinias ir linkime sėkmės tolimesniuose etapuose!