Kauno kolegijos Medicinos fakultetas baigė įgyvendinti Portugalijos partnerio  Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar koordinuojamą Erasmus+ programos projektą „Overparenting – allow your children to make mistakes“ (Free Kids), projekto Nr. 2020-1-PT01-KA204-078497“. Projekte taip pat dalyvavo partneriai iš Slovėnijos, Rumunijos ir Turkijos.

Projektu siekta gerinti supratimą apie perdėtos globos (hiperglobos) keliamas problemas ir padėti tėvams auginti  savarankiškus bei pasitikinčius savimi vaikus. Šio tikslo siekta aktyviai į projekto veiklas įtraukiant pedagogus bei su jų pagalba vykdant edukacines veiklas tėvams. Projekte  vykdytos veiklos, nukreiptos į priemonių, skirtų stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, sukūrimą ir išbandymą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • Pozityvios tėvystės įgūdžių plėtojimą skatinančių gerųjų patirčių ir praktikų vadovas
  • Mokymo programa pedagogams (darželių auklėtojams, pradinių klasių mokytojams)
  • Mokymo programa tėvams
  • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo technikų ir praktikų E-portalas tėvams (FREE KIDS – Payhip)

 

Daugiau informacijos apie projektą:

http://www.freekidsproject.com/

https://www.facebook.com/freekidsproject/

https://twitter.com/freekidsproject