Š. m. balandžio 24-29 dienomis Kauno kolegijos, Medicinos fakulteto, slaugos katedros lektorė Alina Liepinaitienė, kartu su antro kurso akušerijos studijų programos studentėmis Andželika Barsuk, Greta Reznik, Greta Sungailaite, Migle Kulnickaite, Kristina Strašauskaite, Skaiste Grybaite, Ugne Misiūnaite bei Justina Godlijevska viešėjo Latvijoje, Latvijos universiteto Rygos medicinos kolegijoje. Mokomojo vizito metu studentės galėjo susipažinti su Rygos medicinos kolegijos struktūra, studijų galimybėmis. Studentėms buvo suteikta galimybė iš arčiau pamatyti atnaujintas ir studentų poreikius tenkinančias kolegijos pastatų patalpas, laboratorijas, mokymų klases. Vizito metu buvo aplankyta Rygos gimdymo namai, kuriuose gimdo trečdalis Latvijoje gyvenančių moterų.

Taip pat vizito metu Kauno kolegijos lektorė Alina Liepinaitienė Rygoje besimokančius akušerijos studentus supažindino su alternatyviais gydymo metodais, pristatė akupunktūros, aromaterapijos panaudojimo galimybes akušerijoje. Kiekvienas dalyvis po paskaitos turėjo galimybę pasigaminti savo unikalų augalinių ir eterinių aliejų mišinį.

Mokomojo vizito metu studentės buvo supažindintos su tarptautinių mainų bei akušerinės praktikos taikymo sveikatos priežiūros įstaigose galimybėmis. Taip pat studentės buvo pakviestos dalyvauti moksliniuose tyrimuose kartu su Latvijos akušerijos studijų programos studentais, rengiant baigiamuosius mokslo darbus.