Trys Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros dėstytojos – G.Ganusauskienė, E.Lamsodienė, L.Povilionytė – turėjo pavydėtiną galimybę drauge su Austrijos, Italijos, Ispanijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Lenkijos dalyviais pasidalinti edukologinėmis bei meninėmis patirtimis projekte / seminare „Dramos pedagogika kaip būdas priimti KITĄ“, vykusiame Austrijoje (Klaffer / Hochficht) nuo 2018.05.05 iki 2018.05.12.. Lietuvoje už projekto įgyvendinimą atsakinga NVO Neformalaus mokymosi klubas “MES”.

Pagrindinis mokomojo seminaro tikslas – teoriškai ir praktiškai pristatyti teatrinės technikos metodus ir būdus, įgalinančius ne tik priimti į visuomenę įvairias socialinės – kultūrinės atskirties grupes, bet ir įrodyti meno galią ir universalumą.

Taip pat buvo pristatyti dramos pedagogikos ir veiksmo pagrindai, leidžiantys įvairaus teatrinio (ar be jo) pasirengimo dalyviams pasirinkti sau, savo darbui (ar mokslui, studijoms), savo dalykui tinkamą orientacinį metodą.

Begalė užduočių, pratimų. Siekta išmokyti įvairių draminio veiksmo formų: kalbos (ar nekalbėjimo), judesio ir improvizacinio teatro, taip pat pantomimos bei klounados. Teatro profesionalas, lektorius Wolfgangas Rohmas (28 žmonių grupės vadovas), išsikėlė tikslą, kad seminaro pabaigoje dalyviai galėtų ne tik gebėti patys vesti mokomuosius vaidybinius žaidimus, bet ir kurti jaukią bei saugią bendravimo atmosferą, itin tinkamą darbui su neįgaliaisiais, nepriimtaisiais, nesuprastaisiais, paniekintaisiais arba tiesiog savęs neįvertinusiaisiais.

Kiekvienas iš dalyvių gavo tiek žinių, mokėjimų ir įgūdžių, kiek tik sugebėjo jų pasiimti, ir dar daugiau.