Kauno kolegijos Medicinos  fakulteto Tęstinių studijų skyriuje yra parengtos ir LR SAM patvirtintos profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo švietimo (specializacijos) programos.

Šios programos skirtos sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti.

Neformaliojo švietimo (specializacijos) programos skirtos bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams vykdomos, kai grupėje yra sudaryta iš ne mažiau kaip 10–12 žmonių. Pagal registravimo sąrašus sudaromi kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvaujančiųjų asmenų vardiniai sąrašai ir nustatomas kursų laikas.

Rengiant sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistus ir užtikrinant teikiamų švietimo paslaugų kokybę įtraukiami ne tik studentai ir dėstytojai, bet ir darbdaviai.  Norint užtikrinti parengto specialisto kompetencijų atitikimą darbo rinkos reikalavimams, būtina turėti praktikų bazėse parengtus praktikos vadovus (mentorius), kurių tikslas padėti parengti aukštajai mokyklai, iš kurios studentas ateina į praktikos bazę, kvalifikuotą, konkurencingą specialistą, galintį tenkinti darbdavių poreikius. Tuo tikslu Medicinos fakultete yra parengta ir vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa ”Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo ir didaktinė kompetencija“ (kodas 17SD283), skirtą sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistams. Programos tikslas – suteikti sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistams žinių apie praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmenį ir funkcijas bei tobulinti praktikos vadovo (mentoriaus) didaktinę kompetenciją studentų profesinės veiklos praktikoje.

Visos kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai) mokamos.

Baigus kvalifikacijos tobulinimo programą išduodamas Kauno  kolegijos Kompetencijų ugdymo centre registruotas pažymėjimas.

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Praktikos vadovams (mentoriams)

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo  ir didaktinė kompetencija 40 slaugytojams, akušeriams, burnos higienistams, gydytojo odontologo padėjėjams, dantų technikams, vaistininko padėjėjams, socialiniams darbuotojams, grožio terapijos specialistėms, kineziterapeutams, ergoterapeutams, masažistams 2017 11 09 17SD283

Bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Slaugos ypatumai sergant cukriniu diabetu 24 Slaugytojams, akušeriams 2015 10 15 15 SL 211
2 Slaugos paslaugos pacientui namuose 40 Slaugytojams 2017 11 09 17SL297
3 Imunoprofilaktikos pagrindai 40 Slaugytojams, akušeriams 2017 11 09 17SL281
4 Stresas ir jo valdymas 16 slaugytojams, akušeriams, socialiniams darbuotojams, soc. darbuotojų padėjėjams 2017 11 09 17SD296
5 Paliatyvioji pagalba 36 slaugytojams, slaugytojo padėjėjams, socialiniams darbuotojams 2017 11 09 17SL282
6 Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems 40 slaugytojams, akušeriams, įgijusiems skubios medicinos pagalbos slaugos specializaciją, paramedikams 2017 11 09 17SL284

 

Neformaliojo švietimo programos (specializacijos):

Eil. Nr. Programos pavadinimas Skirta Trukmė

val.

Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Bendruomenės slaugos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams 480 2010-09-23 10SL24
2 Psichikos sveikatos slaugos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams 640 2010-09-23 10SL20
3 Anestezijos ir intensyviosios slaugos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams 960 2010-09-23 10SL25
4 Skubiosios  medicinos pagalbos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams 960 2010-09-23 10SL21
5 Operacinės slaugos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams 480 2010-09-23 10SL22
6 Anestezijos slaugos

 

Akušeriams 480 2010-09-23 10SL23

Radiologijos technologams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas

1.

Slaugos technikos teorijos ir praktikos mokymo programa

32

Radiologijos technologams, nebaigusiems slaugos technikos teorijos ir praktikos kurso 2016 07 14 15FM218

Burnos priežiūros specialistams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1. Pagrindiniai asistavimo gydytojui odontologui principai 18 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST286
2. Odontologo padėjėjo  darbas su plombinėmis, endodontinėmis,  ortopedinėmis  medžiagomis ir priemonėmis 36 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST287
3. Gydytojo odontologo padėjėjo  profesinės veiklos funkcijos 60 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST288
4. Asistavimas  gydytojui odontologui 90 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST289
5. Burnos higienisto veikla atliekant dantų balinimą, poliravimą, burnos irigaciją 18 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST290
6. Burnos higienisto atliekamų procedūrų indikacijos ir kontraindikacijos 36 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST291
7. Burnos higienisto naudojamų instrumentų ir priemonių pasirinkimo ypatumai bei  procedūrų atlikimo technika 60 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST292
8. Burnos higienisto darbas su pacientu 90 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST293
9. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technika 18 Dantų technikams 2017 11 09 17ST294
10. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technologijos 36 Dantų technikams 2017 11 09 17ST295
11. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gaminimo technika 60 Dantų technikams 2013 06 12 07 DT 02
12. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gaminimo technologijos 90 Dantų technikams 2013 06 12 11 DT 34
13. Bemetalių dantų protezų, cirkonio oksido pagrindu, gamyba, panaudojant skaitmenines technologijas (CAD/CAM) 40 Dantų technikams 2013-06-12 13 DT 134
14. Stojančių į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamųjų kursų programa 40 Dantų technikams 14ST164

Kineziterapeutams, ergoterapeutams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Klasikinio masažo pagrindai: nugaros ir pečių juostos masažas 40 Kvalifikacijos tobulinimo programa asmenims neturintiems medicininio išsilavinimo. 12 KE 89
2 Masažo pagrindai. Klasikinis gydomasis masažas 40 Kvalifikacijos tobulinimo programa medicininį išsilavinimą turintiems asmenims. 12 KE 90
3 Masažo pagrindai. Klasikinis gydomasis masažas 80 Kvalifikacijos tobulinimo programa med. išsilavinimo neturintiems asmenims. 12 KE 97
4 Viršutinės ir apatinės galūnės sąnarių, stuburo slankstelių ir krūtinės ląstos šonkaulių mobilizacinės technikos 23 Kineziterapeutams,

ergoterapeutams.

15 KE 195
5 Ašinio skeleto ir periferinių sąnarių mobilizacijos technikos 24 Kineziterapeutams 2015 04 14 15 MF222
6 Masažo pagrindų mokymo programa 160 Asmenims, baigusiems medicinos, odontologijos, odontologinės priežiūros, reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, bendrosios praktikos slaugos, slaugos, akušerijos, grožio terapijos, kosmetologijos, higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos, taikomosios fizinės veiklos, felčerio laboranto, medicininės diagnostikos laboranto, sanitarijos felčerio studijų programas. 2016 10 28 16KE257

Socialiniams darbuotojams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Patvirtinta
Data Kodas
1 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo programa, taikant socialinio darbo supervizijos ir patiriminio mokymo metodus 16 2017 11 03 17 SD 300
2 Individualios priežiūros personalo psichosocialinių

įgūdžių ugdymas

16 2017 11 03 17 SD 301
3 Konfliktai ir jų sprendimo būdai slaugytojų profesinėje veikloje 16 2012-02-02 12 SD 56
4 Darbo komandoje ir supervizijos įgūdžių ugdymo programa 16 2012-02-02 12 SD 57
5 Kūrybinių metodų taikymas socialiniame darbe su vaikais 16 2012-02-02 12 SD 58
6 Pagalba patiriantiems krizes 8 2012-02-02 (atnaujinta) 09 SD10

 

7 Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis 40 2012-02-02 (atnaujinta) 09 SD 12
8 Darbo su socialinės rizikos grupių klientais ypatumai (socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymo programa) 16 2012-04-26 12 SD 96
9 Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinių kompetencijų ygdymo programa 40 2012-04-25 12 SD 94
10 Probleminių situacijų sprendimo galimybės slaugytojų profesinėje veikloje 24 2008-03-04 08 SD 04
11 Hiperaktyvių vaikų ugdymas:problemos ir galimybės 6 2008-03-05 08 SD 06
12 Slaugytojų bendravimo su pacientu ir jo šeimos nariais įgūdžių ugdymas 40 2008-05-13 08 SD 07
13 Socialinė slauga ir globa

 

40 2008-05-21 08 SD 08

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Efektyvi komunikacija teikiant sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas

16

slaugytojams, akušeriams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, soc. darbuotojų padėjėjams 2017 11 09 17SL285

Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu

Kontaktai:

Tęstinių studijų skyriaus vedėja: 
Rasa Juozapavičienė, rasa.juozapaviciene@go.kauko.lt

Petrausko g. 15, 206 kab. , LT-44162 Kaunas
Tel. (8-37) 33 27 78