Užpildžius pasirinkto prašymo formą, ją siųskite savo katedros/centro/akademijos administratorei:

Pedagogikos katedros IPU, IPUI studentai prašymus turi siųsti el. p.: vilma.kondzeliauskaite@go.kauko.lt;
Kalbų centro AKRV, VAK, EPR studentai prašymus turi siųsti el. p.: rasa.sulciene@go.kauko.lt;
Menų akademijos DZ, DM, DIV, MMF, DP, DR studentai prašymus turi siųsti el. p.: rima.usoniene@go.kauko.lt
Socialinio darbo katedros SD studentai prašymus turi siųsti el. p.: gita.vedegiene@go.kauko.lt

Prašymai laisva forma

Studijų pertrauka / Akademinės atostogos

Prašymai dėl finansų

Praktinio mokymo sutartys

Studijų procesas