Menų akademija

Menų akademijoje dėstomos Dizaino; Mados dizaino; Įvaizdžio dizaino; Fotografijos; Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno (naujas pavadinimas Objektinis menas*); Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos. Individualiai ir komandoje įgyvendindami kūrybinius projektus, studentai įgyja meno ir mokslo žinių, realizuoja idėjas, lavina konceptualų mąstymą, estetinį suvokimą.

Dizainas

Studijuojantieji Dizaino studijų programą gali rinktis iš dviejų specializacijų: Interjero ir baldų dizaino arba Grafinio dizaino. Studijų metu įgytos teorinės ir praktinės žinios pritaikomos kuriant konceptualius vizualinės komunikacijos objektus, projektuojant gyvenamosios ir visuomeninės paskirties interjerus.

Mados dizainas

Mados dizaino studijų programa išsiskiria tuo, jog studentai kuria originalių audinių dizainą, projektuoja ir siuva drabužių kolekcijas, dalyvauja įvairiuose mados renginiuose ir projektuose, įgyja mados marketingo pagrindus. Daug dėmesio studijose yra skiriama tvarios mados idėjoms.

Įvaizdžio dizainas

Dvejomis kalbomis – lietuvių ir rusų – dėstomoje Įvaizdžio dizaino studijų programoje studentai žinias perima iš dėstytojų praktikų profesionalų teorinių ir praktinių paskaitų metu ir pritaiko jas, kurdami įvaizdžius asmenims ir jų grupėms. Įdomios profesinės praktikos programos studentai įgyja televizijos ir kino studijose, teatruose, dizainerių kolekcijų pristatymuose, reklamos agentūrose, drabužių, avalynės ar aksesuarų kūrimo įmonėse.

Fotografija

Taip pat dvejomis kalbomis – lietuvių ir anglų – realizuojama Fotografijos studijų programa, kurioje studentai gali studijuoti ir įvaldyti ne tik skaitmeninės fotografijos, bet ir alternatyvius analoginės fotografijos procesus: Cyanotipijos, Lith print, Gum bichromate, rengia kūrybiškus, kritiškai mąstančius, aktyviai veikiančius visuomenėje fotografijos specialistus. Ši studijų programa yra orientuota į sistemingą, holistinį specialisto ugdymą, teorines fotografijos dalyko, menines ir vadybines žinias, siejant su praktiniu taikymu, lavinant meninį ir estetinį skonį. Programos pagrindą sudaro bendras studijų kursas, kuris sukuria pagrindus visuminiam fotografijos principų suvokimui. Baigusieji šias studijas geba dirbti individualiai, vystyti bei plėtoti kūrybinę, projektinę veiklą, gali kurti fotografijos verslą arba dirbti komandoje fotografijos paslaugų teikimo įmonėse, žiniasklaidoje, mados ar reklamos agentūrose, galerijose, kinematografinėse ar videografinėse studijose, muziejuose.

 Objektinis menas

Objektinio meno studijų programa apima keturias specializacijas: stiklo objektų kūrimas ir restauravimas, keramikos objektų kūrimas ir restauravimas, odos objektų kūrimas ir restauravimas, tekstilės objektų kūrimas ir restauravimas. Studijų metu studentai įgyja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių skirtingomis technologijomis ir technikomis kurti konceptualius objektinius meno kūrinius bei restauruoti nedidelės apimties stiklo / keramikos / odos / tekstilės darbus. Per du semestrus įgiję visų keturių specializacijų pagrindus, antrame kurse studentai pasirenka vieną specializaciją, kurioje gilina žinias praktiniuose užsiėmimuose. Baigusieji šias studijas gali steigti individualias įmones, dirbti kūrybinį – praktinį darbą, dirbti restauravimo srityje.

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

Studijuojantieji Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programoje gali rinktis iš dviejų specializacijų: molbertinės tapybos kūrinių restauravimo arba meninių baldų konservavimo ir restauravimo. Programos studentai išmoksta įvertinti eksponato būklę, pažeidimų pobūdį, atsirinkti medžiagas kūrinio restauravimui; atlieka istorinius, menotyrinius, o taip pat fizikinius, cheminius tyrimus; pildo restauravimo dokumentaciją. Paskaitas ir seminarus jiems skaito kviestiniai dėstytojai.

Menų akademijos studentai dalinėms studijoms ir / arba praktikai gali vykti į: Suomiją, Vokietiją, Belgiją, Portugaliją ir kitas šalis.


Menų akademija, tęsdama Kauno meno mokyklos tradicijas, rūpinasi ne tik jaunosios kartos meniniu lavinimu, tačiau savo erdvėse organizuoja renginius, telkiančius plačią menu besidominčiųjų bendruomenę. Tradicija tapęs, daugiau nei du dešimtmečius organizuojamas, tarptautinis mados šou „Apkalbos“ tai – platforma jauniems, inovatyviems kūrėjams iš Lietuvos bei užsienio, kasmet organizuojama tarptautinė studentų kūrybinės draugijos konferencija „Idėjų forumas“ bei daug susidomėjimo sulaukianti tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos“ (ADLE) – tai renginiai, kuriuose pristatomi aktualūs pranešimai technologijų, dizaino, kultūros, kalbos temomis bei meno parodos. Menų akademijos organizuojamas tarptautinis tapybos pleneras „Pelėdų kalno paslaptys” kiekvienais metais pritraukia skirtingų kartų menininkus iš užsienio šalių: Latvijos, Ukrainos, Izraelio, Norvegijos ir kt., o vasaros sezono metu rengiamas vizualaus meno simpoziumų ciklas, supažindina besidominčiuosius menu su stiklu, keramika, oda, tekstile. Pirmąjį rudens mėnesį Menų akademija kartu su Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriumi bendruomenės narius, kauniečius ir miesto svečius pakviečia į tradicinį renginį „Meno piknikas”.

Menų akademijos dėstytojai ne tik aktyviai vykdo edukuojančias kūrybines veiklas fakultete, įtraukdami studentus, bet rengia personalines parodas, savo kūrybą pristato grupinėse ekspozicijose, šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius“, organizuoja ir dalyvauja tarptautiniuose tarpdisciplininiuose simpoziumuose ir pleneruose Lietuvoje bei užsienio šalyse.