Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto organizuojamos tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos“ (ADLE) tikslas – skatinti diskusijas ir gerosios patirties apie naujausių technologijų ir inovacijų naudojimą dizaino, meno, kalbų ir ugdymo studijose bei profesinėje veikloje. Konferencijos kryptys: kritinio mąstymo interpretacija mene; įtraukių metodų reikšmė dizaino kontekste; inovacijos kalbų ir vertimo studijose; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.